fb
www.contribee.com

Skeptikų draugija

Skeptikų draugija - Skepticizmas atsparesnei visuomenei

Contribees

Per month

Collected
10 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount

About me

Skeptikų draugija veikia šiose srityse:

  • Kritinio mąstymo ugdymas
  • Vartotojų teisių apsauga
  • Pliuralistinės visuomenės apsauga

Our goals


Newest - oldest