fb

Budintis Skeptikas

www.contribee.com

2 €

Per month

Akylas Skeptikų draugijos savanoris budintis “internetuose”. Paremkite Skeptiko budėjimus. Sekite jo veiklą Facebook - Budintis Skeptikas.

 


Subscribe

Juozas Adomaitis- Šernas

www.contribee.com

3 €

Per month

Juozas Adomaitis-Šernas - savo gyvenimą paskyrė lietuvių bendruomenių kūrimui ir jų švietimui. Kovojo ne tik su lietuviškos spaudos draudimu, bet ir žmonių prietarais ir mitais, todėl pats rengė pirmasias mokslo populiarinimo knygas lietuvių kalba.


Subscribe

Felicija Bortkevičienė

www.contribee.com

5 €

Per month

Felicija Bortkevičienė - Dalyvavo rengiant pirmąją nuolatinę ir vienintelę demokratinę Lietuvos konstituciją tarpukariu. Siekė, kad konstitucijoje kuo labiau atlieptų demokratines vertybes ir joje būtų įgyvendinti bažnyčios ir valstybės atskyrimo principai. 


Subscribe

Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė

www.contribee.com

7 €

Per month

Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė - viena pirmųjų prakalbo apie moterų teises Lietuvoje, organizavo pirmąjį Lietuvos moterų suvažiavimą – moterų seimą, kuriame skaitė pranešimą apie lietuvių moterų padėtį, kurią susumavo:  sodietės vienu žodžiu vergės tėvų, vergės vyrų, ant galo vergės ir sūnų. 


Subscribe

Jonas Šliūpas

www.contribee.com

9 €

Per month

Jonas Šliūpas - Gydytojas ir teisės mokslų daktaras, Palangos burmistras, Lietuvos laisvamanių tėvas kuravęs ir vadovavęs įvairioms lietuvių laisvamanių draugijoms, rūpinosi jų spauda. 


Subscribe

Kazimieras Liščinskis

www.contribee.com

25 €

Per month

Kazimieras Liščinskis - LDK bajoras, jėzuitas vienuolis išstojęs iš ordino ir parašęs traktatą „Apie dievo nebuvimą“ – pirmas atviras ateistas Kunigaikštystėje kuris 1689 už savo įsitikinimus buvo nukirsdintas. 


Subscribe