fb
www.contribee.com

NŠTA

Esame nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija. Pagrindinė mūsų veiklos kryptis – advokacija, siekiant prigimtinei šeimai palankesnės politikos tiek centriniu, tiek vietiniu lygmeniu

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Siekiame kurti prigimtinei šeimai palankią aplinką visos valstybės lygmeniu. Nuolat aktyviai dalyvaujame teisėkūros procesuose: sekame LR teikiamus įstatymų projektus, vertiname, kiek jie yra palankūs ar nepalankūs šeimoms, dalyvaujame LR Seimo posėdžiuose, teikiame kvalifikuotų specialistų įžvalgas ir pasiūlymus jų tobulinimui.

Šiuo metu vienijame daugiau nei 30 juridinių asmenų. Taip pat telkiame savanorius, kuriems rūpi šeimos politikos klausimai, teikiame jiems informaciją apie šeimoms aktualius viešojo gyvenimo klausimus ir siekiame juos jiems tinkamu būdu įtraukti į šeimai palankios aplinkos visuomenėje kūrimą.

Plačiau su organizacijos įstatais galite susipažinti čia. 

ATVIRAI IR TVIRTAI PASISAKOME UŽ PRIGIMTINĖS VYRO IR MOTERS SUDARYTOS ŠEIMOS STIPRINIMĄ IR PLAIKYMĄ.

Šeima – tai meilės ir solidarumo bendruomenė, unikaliai suderinta mokyti ir perduoti kultūrinėms, etinėms, visuomeninėms, dvasinėms bei religinėms vertybėms, kurios yra esminės jos narių ir visuomenės vystymuisi ir gerovei. 

Siekiame, kad valdžia gerbtų ir puoselėtų kiekvienos šeimos orumą, teisėtą nepriklausomybę, privatumą (intymumą), neliečiamybę ir patvarumą. 

Tikime, jog žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir ginama nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. 

Esame įsitikinę, kad tėvai turi teisę auklėti savo vaikus pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus, kreipdami dėmesį į kultūrines šeimos tradicijas, puoselėjančias vaiko gerovę ir orumą.

Our goals


Newest - oldest