fb

IŠLIKTI

www.contribee.com

5€

Per month

Džiaugiamės, kad Tau, kaip ir mums, rūpi prigimtinės vyro ir moters sudarytos šeimos stiprinimas. Ačiū, kad palaikote mūsų idėjas.  Tavo parama prisidės prie organizacijos išlikimo. 


Subscribe

AUGTI

www.contribee.com

10€

Per month

Džiaugiamės, kad Tau, kaip ir mums, rūpi prigimtinės vyro ir moters sudarytos šeimos stiprinimas. Tačiau net ir kilniausioms idėjoms reikia palaikymo ir paramos. Ypač svarbu kalbėti apie realias grėsmes prigimtinei šeimai šalies regionuose, kuo plačiau skleisti idėjas, stiprinančias šeimos institutą. Kryptingai veiklai užtikrinti gyvybiškai svarbu išlaikyti bent vieną etatinį darbuotoją. Tavo parama prisidės prie nuoseklaus ir kryptingo organizacijos darbo. 


Subscribe

AUGINTI

www.contribee.com

30€

Per month

Džiaugiamės, kad Tau, kaip ir mums, rūpi prigimtinės vyro ir moters sudarytos šeimos stiprinimas. Tavo parama leis ne tik išlaikyti organizaciją, bet ir auginti kitus- formuoti patrauklesnį gausios ir darnios, vyro ir moters santuoka paremtos, šeimos modelį visuomenėje bei kurti šeimocentrišką politiką Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkojame, kad prisidedate prie šeimai palankios aplinkos kūrimo! 


Subscribe