fb
www.contribee.com

Vilnius social club

Giname žmonių teises, kuriame socialinį teisingumą ir stipriname žmonių tarpusavio ryšius teikdami profesionalią socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams ir jaunimui.

Contribees

Per month

Collected
Savo parama Jūs prisidedate prie nuoseklaus specialistų darbo užtikrinimo, suteikiate galimybę įsigyti priemonių, pvz., kamuolių ar žaidimų, padovanojate žygio ar stovyklos patirtį, sumažinate administracines išlaidas. Your contribution helps ensure the consistency of the work of our professionals, enables the purchase of equipment such as balls or games, allows the kids to have the experience of hiking or camping, and reduces administrative costs.
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

⬇ ENGLISH BELOW ⬇

 

Vilniaus socialinis klubas/Vilnius social club – tai nevyriausybinė organizacija, kuri: teikia ugdomąją – socialinę pagalbą vaikams ir jaunimui, atstovauja ir gina žmonių teises, telkia visuomenę prisidėti prie vaikų ir jaunuolių gyvenimo pagerėjimo.


Mums rūpi žmonės, kurie yra nepastebimi – jų kasdienybė ir gyvenimo iššūkiai. Veikiame, nes tikime, kad visi žmonės yra verti pagarbaus, nuoširdaus ir auginančio santykio.

 

Vilniaus socialiniame klube:

 • Veikia 4 programos.
 • Dirba 14 darbuotojų.
 • Padeda 14 savanorių.
 • Paslaugas gauna daugiau nei 350 vaikų ir jaunuolių per metus.
 • Vykdome virš 500 įvairių veiklų per metus.
 • Bendradarbiaujame su daugiau nei 50 partnerių.


Plačiau apie programas:


FUTBOLO PROGRAMA tai unikali programa, kurioje užsiėmimų metu nekeliamas tikslas pasiekti gerų sportinių rezultatų, bet kreipiamas dėmesys į kokybinį pokytį vaiko gyvenime.

 

DARBAS GATVĖJE tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti tvirtus santykius su atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis ir teikti jiems visapusišką socialinę bei ugdomąją. 

 

PAAUGLIŲ KLUBAS tai erdvė, skirta saugiai išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpį, pilnavertiškai augti bei gauti kompleksinę pagalbą sprendžiant įvairius sunkumus. Programa skirta 11 – 14 m. amžiaus paauglių poreikiams.

 

VSC MOBILI PROGRAMA tai ugdomoji socialinė pagalba jauniems žmonėms siekiant jų visapusiško augimo bei aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime. Programos pagrindinė veikla – reguliarūs atviri užsiėmimai skirtingose miesto viešosiose erdvėse. Jų metu, pasitelkiant žaidimą, vystomi jaunuolių socialiniai įgūdžiai.

 

Pokyčiui pasiekti reikia ilgalaikio, profesionalaus ir nuoseklaus veikimo. Kad galėtume teikti kokybiškas paslaugas, mums reikalingas stiprus finansinis užnugaris. Todėl mums labai svarbi jūsų parama.

 

-------------

Vilnius Social Club is a non-governmental organisation that provides educational and social support to children and young people; represents and protects people's rights; mobilises society to help improve the quality of life of children and young people.

 

We care about people who are invisible, with respect to their everyday lives and the challenges they face. We act because we believe that all people are worthy of respectful, sincere and nurturing relationships.

 

Vilnius Social Club:

 • There are 4 active programmes.
 • There are 14 employees.
 • 14 volunteers help out.
 • Over 350 children and young people receive services per year.
 • We organize and host over 500 different activities a year.
 • We work with more than 50 partners.

 

More on the programmes:

 

FOOTBALL PROGRAMME is a unique programme that does not focus on achieving good sporting results, but on making a qualitative change in the child's life.

 

STREET-BASED SOCIAL WORK PROGRAMME is a long-term programme that aims to build strong relationships with young people who spend a lot of their free time on the streets, providing them with comprehensive social and educational support, and advocating for their rights. 

 

TEEN CLUB is a space dedicated to creating a safe space for youngsters experiencing early adolescence. It strives to help them grow as individuals while providing support in dealing with various difficulties. The programme addresses the needs of adolescents aged 11 to 14 years.

 

VSC MOBILE PROGRAMME provides educational social support for young people, encouraging them to grow and become more active in society as a whole. The main focus of the programme is regular open activities in different public spaces around the city. They develop young people's social skills through play.

 

Change requires long-term, professional and consistent action. In order to deliver quality services, we need a strong financial backbone. That's why your support and contribution are so important to us.

Our goals


Newest - oldest