fb
www.contribee.com

VJG Fondas

Pirmasis Europoje gimnazijos neliečiamojo kapitalo paramos fondas.

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Mūsų misija - efektyviai valdant investicijas ir gaunamą grąžą, užtikrinti Vilniaus jėzuitų gimnazijos, kaip vienos stipriausių Lietuvos mokyklų, nacionalinį konkurencingumą bei finansinį stabilumą.

 

 

Vizija - valdant suformuotą neliečiamąjį kapitalą, iš gautų pajamų remti Vilniaus jėzuitų gimnaziją, prisidėti prie mokyklos materialinės ir mokslinės bazės bei žmogiškųjų išteklių. Taip pat finansuoti mokytojų kvalifikacijų kėlimą, moksleivių stipendijas, naujausių kompiuterinių ir edukacinių technologijų įdiegimą į švietimo procesą bei skatinti visuomenės paramą ir iniciatyvas, prisidedančias prie Vilniaus jėzuitų gimnazijos gerovės ir vardo sklaidos.

Our goals


Newest - oldest