fb
www.contribee.com

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Mes esame nevyriausybinė jaunimo organizacija, jau septyniolika metų dirbanti žmogaus teisių srityje.

Contribees

Per month

Collected
Paremkite 4 strategines bylas – visų žmonių teisę kurti šeimą Lietuvoje! Tūkstančiams žmonių valstybė neužtikrina lygių teisių kurti šeimą ir džiaugtis santykiais. Žadėtasis Civilinės partnerystės įstatymo projektas vis atidemas, bet net ir jį priėmus niekas nepasikeistų: vienos lyties poros nebūtų laikomos šeima, neįgytų jokių su šeimos ryšiais susijusių teisių ir galimybių. Iš 27 Europos Sąjungos valstybių net 24-oje yra numatyta santuoka, partnerystė ar kita teisinė forma vienos lyties poroms. Lietuvoje nėra nieko. TJA nebetiki politikų pažadais: EINAME Į TEISMĄ. Turime 4 ryžtingas vienos lyties asmenų poras: iš partnerystės, santuokos, vaiko teisių ir užsienyje sudarytų santykių pripažinimo. Kovosime iki galo, prireikus – ir tarptautiniuose teismuose. Vienas advokatas veda 4 bylas (o tai reiškia 4 x 3 teismų instancijos Lietuvoje, + Konstitucinis Teismas, ir galiausiai EŽTT) minimaliais ištekliais, ir finansavimo labai trūksta. Siekiame surinkti 14.000 Eur. Prašome prisidėti!
2 €
4 €
10 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0

About me

Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA) tai nevyriausybinė jaunimo organizacija, išskirtinai žmogaus teisių srityje, veikianti jau nuo 2005 metų.

Ko mes siekiame?

Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo pasirinkimui ir požiūriui. Skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją. Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Mūsų misija:

Solidariai apjungiant jaunimą ir vyresnius asmenis, siekti žmogaus teisių ir vienodo požiūrio principo įgyvendinimo, palankaus diskurso kūrimo. Skatinti skirtingų kartų žmones skleisti žmogaus teisių progresą.

Mes vadovaujamės šiomis vertybės:

 • Pagarba
 • Įvairovė
 • Solidarumas

O savo vizijoje matome:

Tolerantišką jaunimą žmogaus teises gerbiančioje visuomenėje.

TJΔ vadovaujamės šiais bendro darbo principais:

 • Solidarumas, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas ir parama;
 • Dalinimasis ekspertinėmis žiniomis;
 • Aktyvi tarpusavio komunikacija;
 • Solidarus veikimas siekiant paveikti sprendimų priėmėjus;
 • Skaidrumas ir atskaitingumas asociacijos nariams;
 • Kooperacija rengiant projektus;
 • Dėmesys regionams, labiau pažeidžiamų grupių įtraukimas į atstovavimą;
 • Pagalba / kliūčių įveikimas ekonomiškai labiau pažeidžiamiems asmenims dalyvauti veiklose;

TJΔ atstovaujama šiose skėtinėse organizacijose:

Ką mes veikiame?

Skatindami visuomenę keistis, tobulėti:

rašome šviečiamuosius straipsnius spaudai, naujienų portalams; įgyvendiname įvairius projektus; organizuojame ir dalyvaujame renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Reaguodami į įvykius:

išsakome aiškią poziciją kai paminamos žmogaus teisės; atliekame žiniasklaidos stebėseną žmogaus teisių srityje; bendradarbiaujame su organizacijomis ir įstaigomis.

Kovodami su neapykantos kurstymu:

informuojame teisėsaugą apie neapykantos kurstymą viešojoje erdvėje; rengiame pranešimus ir informuojame institucijas bei organizacijas apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje; padedame surasti būdus kaip savarankiškai apginti savo teises.

Telkdami bendraminčius:

organizuojame filmų peržiūras, kultūrinius vakarus, diskusijas ir pan.; rengiame vasaros stovyklas, išvykas; rašome ir verčiame naujienas; rengiame tyrimus, teisines konsultacijas.


Newest - oldest