fb
www.contribee.com

Stebėk teises

Nevyriausybinė organizacija veikianti žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityje.

Contribees
Subscribe

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

VšĮ „Stebėk teises“ – 2020 metais sukurta organizacija, siekianti prisidėti prie žmogaus teisių, lyčių lygybės ir nediskriminacijos užtikrinimo, plėtojimo bei visuomenės informavimo šiose srityse. Mūsų veiklos 2021 metais:

  • Visuomenės informavimas žmogaus teisių temomis;
  • Advokacija (gimdyvių teisės, lytiškumo ugdymas, smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencija);
  • Nemokamos teisinės konsultacijos rengiant skundus gydymo įstaigoms (pacientų teisės);
  • Mokymai lyderystės ir lyčių lygybės politikoje temomis;
  • Projektų rengimas ir vykdymas žmogaus teisių temomis;
  • Savanorystės organizavimas ir skatinimas.
     

Daugiau informacijos rasite mūsų tinklaraštyje www.stebekteises.lt