fb
www.contribee.com

Šiaulių letenėlė

Gyvūnų globos namai Šiaulių rajone.

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

2014 metais įsikūrėme tam, kad galėtume gelbėti myriop pasmerktus šunis ir kates, kurie patekdavo į Šiaulių rajono Kuršėnų komunalinio ūkio sanitarinę tarnybą Gruzdžiuose. Ten patekę gyvūnai po karantino laikotarpio būdavo eutanazuojami. Mes siekėme parodyti savo pavyzdžiu, jog yra kita galimybė spręsti visų Lietuvos miestų rajonų beglobių gyvūnų problemą, ne tik juos pasmerkiant mirčiai. Mūsų, kaip ir kitų Lietuvoje bei pasaulyje veikiančių giminingų įstaigų, tikslas – visomis išgalėmis gelbėti nuo pražūties išmestus, apleistus, nuskriaustus, sužalotus, paliktus, senus ir jaunus, sveikus ir ligotus beglobius gyvūnus, sukuriant jiems šviesesnio rytojaus viltį, suteikiant šilumą, saugumą ir meilę, kurių jiems taip stinga.

https://siauliuletenele.lt/

In 2014 we set up in order to be able to rescue the dogs and cats condemned to death who got in Siauliai district public utility control service in Gruzdžiai. Animals entering there were euthanized after the quarantine period. We sought to show by our example that there is another opportunity to solve the problem of stray animals in all areas of Lithuania, not only by condemning them to death. Our goal, as well as other related institutions operating in Lithuania and in the world, is to rescue, to do everything possible to save discarded, abandoned, injured, old and young, healthy and sick homeless animals from destruction, creating hope for a brighter tomorrow, giving them warmth, security and love, which they lack.

 

 


Newest - oldest