fb
www.contribee.com

Shalom, Akmene!

Žydų kultūros paveldo, tradicijų ir kultūrinio palikimo išsaugojimas ir sklaida. Preservation of Jewish cultural heritage and traditions in Lithuania

Contribees
Tip

Per month

Collected
By supporting us you help us continue with the projct "Shalom Akmene". More at www.shalomakmene.com Paremdami mus padėsite vykdyti "Šalom, Akmene!" skirtą išsaugoti atmintį apie žydus gyvenusius Akmenės rajone, jų paveldą bei tradicijas. Daugiau www.shalomakmene.com
20 €
100 €
500 €
Enter amount
Choose amount

About me

The small enterprise "Pelėdiškių Ąžuolas" conducts project "Shalom, Akmene!" in order to preserve the memory of the Jews who lived in the Akmene region. The main goal of the project is to preserve the cultural and historical heritage of the Jewish community, increase its accessibility to the public and transfer part of it to the virtual space.

The project is continuous, started in 2019 under the name "Šimaitė invites to talk", extended in following years under the name "Shalom, Akmene!".

More details about the project can be found on the website here 

Mažoji bendrija "Pelėdiškių ąžuolas" rengia projektą “Šalom, Akmene!”, siekdama išsaugoti atmintį apie žydus gyvenusius Akmenės krašte. Pagrindinis projekto tikslas - išsaugoti kultūrinį bei istorinį žydų bendruomenės paveldą, didinti jo prieinamumą visuomenei bei perkelti jo dalį į virtualią erdvę. 

Projektas tęstinis, pradėtas 2019 metais pavadinimu "Šimaitė kviečia kalbėtis", pratęstas sekančiais metais pavadinimu "Šalom, Akmene!". 

Detaliau apie projektą - tinklapyje čia 

 

 

Our goals


Newest - oldest