Šeimų asociacija siekia telkti įvairių šeimų bendruomenę, organizuoti edukacines veiklas šeimoms ir apie šeimas, atstovauti asociacijos narių interesus ir poreikius įvairiuose nacionalinės politikos lygmenyse.

 

Kuriame Šeimų asociaciją, kuri:
- vadovaujasi žmogaus teisėmis

-ieško empatija ir mokslu grįstų sprendimų

-traktuoja vaiką kaip lygiavertį žmogų

-veikia skaidriai ir bendruomeniškai

Ir ne mažiau svarbu -


Gina nuostatą, kad svarbiausias šeimos elementas yra turinys, o ne forma. Todėl vienodai svarbūs yra įvairių šeimų poreikiai: globėjų, senelių, įsivaikinusiųjų, šeimynų, vienišų, nevienišų, turtingų ir neturtingų, tėčių ir mamų, patėvių ir pamočių, bevaikių, turinčių vaikų, vaisingų ir nevaisingų, vienos lyties šeimų, šeimų, kuriose gyvena negalią turintys asmenys, lietuvių, etninių mažumų, pasaulio lietuvių, mišrių šeimų, religingų ir nereligingų žmonių ir t.t..
 

Asociacija šeimoms dar savo kelio pradžioje. Šiuo metu entuziastingi savanoriai jau nuveikė daug - suformuluota pradinė vizija, suburta ekspertų ir savanorių komanda, įsteigtas juridinis vienetas, kad mūsų balsas galėtų būti išgirstas institucijose. Vis dėlto, organizacijos tvarumui ir tikslų siekimui užtikrinti mums labai reikia jūsų - bendruomenės finansinio palaikymo.  O mes pažadame girdėti, komunikuoti ir veikti bendruomenės vardu ir bendruomenės labui!