fb
www.contribee.com

Rietavo M. K. Oginskio meno mokykla

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla - pirmoji Lietuvoje profesionali muzikos mokykla ir 2022 m. švenčiame 150-ies metų sukaktį. Renkame paramą Jubiliejinio varpo skirto šiai progai statymui.

Contribees

Per month

Collected
Pirmajai Lietuvoje profesionaliai muzikos mokyklai 150 metų. Ta proga kviečiame prisidėti prie šiai sukakčiai skirto meninio akcento - Jubiliejinio varpo atsiradimo!!!
10 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount

Our goals


Newest - oldest