fb
www.contribee.com

VšĮ Nuaro Fondas

VšĮ„Nuaro fondas“ – gyvūnų globos organizacija, kuri padeda pasveikti patekusiems į nelaimę ar sunkiai sužalotiems gyvūnams.

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Didžiausią dalį organizacijos turimų finansinių bei žmogiškųjų resursų skiriame
pagrindinei gyvūnų problemai Lietuvoje - tai po traumų / autoįvykių sužalotų gyvūnų
gydymui , kurių pas mus patenkančių skaičius kiekvienais metais vis auga. Šis itin svarbus
kryptingumas mūsų organizacijoje padeda išsaugoti gyvybes, kuria džiaugsmą, tačiau taip
pat apima didžiausią dalį finansų srauto. Dėl tos priežasties kitos veiklos rūšys, kurios taip
pat yra svarbios ir būtinos Lietuvos gyvūnų populiacijoms sekti bei kontroliuoti, gauna
mažesnį finansavimą bei pagalbą. Labai džiaugiamės, jog gauti procentai iš gyventojų
pajamų mokesčio leido išgelbėti ne vieno sunkiai sužaloto gyvūno gyvybę, tačiau
prieglaudose laikomų gyvūnų kastracijai/ sterilizacijai nepakanka turimų lėšų.
Siekiant sumažinti beglobių gyvūnų skaičių Lietuvoje manome, jog kastracijos /
sterilizacijos procedūros, kurios iki šiol nėra finansuojamos valstybinėmis lėšomis, yra
prioritetinis klausimas. VšĮ Nuaro fondas skiria dideles pastangas suvaldyti vis augantį
beglobių gyvūnų skaičių, tačiau turimų resursų nepakanka norimam tikslui pasiekti. Gavus
paramą mūsų prioritetas būtų optimizuoti veiklą beglobių gyvūnų dauginimosi klausimu.
Vidutiniškai vieno gyvūno kastracijos kaštai sudaro apie 50 eur, todėl norint pasiekti, kad visi
beglobiai gyvūnai, išeinantys iš prieglaudų, būtų iškastruoti/sterilizuoti, reikalinga finansinė
pagalba.
Prašome skirti lėšas konkrečiam tikslui:
200 gyvūnų globos namų „Nuaras” gyvūnų kastracijai/sterilizacijai atlikti. Visa prašoma
suma - 200 x 50eur.
Jums, kaip paramos davėjui, bus lengva sekti skirtos paramos panaudojimą,
kadangi kiekvienas kastruotas/sterilizuotas gyvūnas yra perduodamas naujam laikytojui/
priglaudėjui ženklintas mikroschema. Teoriškai viena patelė
vidutiniškai atsiveda apie 5 palikuonis vienos vados metu, todėl iškastravus 200 patelių,
išvengiama 1000 naujų gyvūnų patekimo į prieglaudas. Būsime dėkingi už skirtą bet kokią paramos sumą beglobiams gyvūnams.

Our goals


Newest - oldest