fb
www.contribee.com

Politikos ir kultūros žurnalas "Lūžis"

Lūžis analizuoja Lietuvos ir pasaulio įvykius ir procesus, o kartu – kultūrines bei politines tendencijas.

Contribees

Per month

Collected
Labai patiko straipsnis, nori padėkoti ir paskirti vienkartinę paramą? Būsime dėkingi, jeigu nurodysite konkretų straipsnį, kad galėtume pasveikinti autorę/ų.
3 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

DEMOS - kritinės minties institutas, įkurtas 2008 metais, yra nepriklausomas, politikos analizės centras („think-tank“), vykdantis tyrimus ir užsiimantis šviečiamąja veikla, knygų leidyba, skirta ir orientuota į darbo judėjimus, kultūros, socialinio teisingumo, žmogaus teisių analizę Lietuvoje ir pasaulyje.

 
DEMOS siekia išsakyti kairiąją poziciją formuojant Lietuvos socialinę ir ekonominę politiką. Instituto nariai yra politikos mokslų, sociologijos, filosofijos, viešųjų ryšių ekspertai, žurnalistai ir vieši komentatoriai. Institutas savo veiklos tikslus apibrėžia per visuomenės pilietinį švietimą bei jos narių sąmoningumo ugdymą, skatinant viešosios erdvės, demokratinės kultūros ir pilietinės visuomenės aktyvesnį kiekvieno iš mūsų dalyvavimą kuriant bendro gyvenimo projektą.


Instituto leidžiamos knygos, organizuojami seminarai, konferencijos, filmų peržiūros, diskusijos ir šviečiamoji veikla nukreipta į socialinės rizikos ir atskirties mažinimą, darbo rinkos problemų tyrimus, socialinio teisingumo, kultūros sričių analizę per kritinės teorijos taikymą analizuojant, kritikuojant ir viešinant problemas, kurios kelia grėsmę demokratijai, žmogaus ir darbo teisių užtikrinimui Lietuvoje ir pasaulyje.

Our goals


Newest - oldest