fb
www.contribee.com

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

Krikščionių profsąjunga - telkia krikščionis darbuotojus, gina sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.

Contribees

Per month

Collected
2 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Krikščionių profsąjunga siekia:

–          Sutelkti krikščionis darbuotojus į vieną juos atstovaujančią organizaciją, kuri gintų jų sąžinės, žodžio, įsitikinimų ir saviraiškos laisvę, saugotų nuo visų diskriminacijos formų darbe;

–          Ugdyti pagarbos ir pasitikėjimo santykį darbo vietoje, propaguoti pagarbą žmogaus orumui, puoselėti krikščioniškas dorybes;

–          Skleisti Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą.

Krikščionių profsąjunga veikla:

  • atstovauja Profesinės sąjungos narius;
  • teikia konsultacijas Profesinės sąjungos nariams bei jų artimiesiems teisės ir socialiniais klausimais;
  • organizuoja informacines-švietimo kampanijas, konferencijas, seminarus, kūrybines dirbtuves ir kitus renginius;
  • esant poreikiui ir galimybei teikia Profesinės sąjungos nariams materialinę paramą (labdarą) taikydama principą „būtina padėti“;
  • teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.

Plačiau skaityti čia: https://www.krikscioniuprofsajunga.lt/

Our goals


Newest - oldest