fb
www.contribee.com

Laisvos visuomenės institutas

Laisva visuomenė saugoja ir puoselėja laisvei būtinus gėrius. Pagrindiniai jų: žmogaus gyvybė; vyro ir moters prigimtinis skirtingumas; šeima; tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus; sąžinės, religijos ir žodžio laisvė bei kt.

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) – pilietine iniciatyva 2013 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri kuri aktyviai veikia kuriant ir saugant laisvą visuomenę Lietuvoje, puoselėjančią žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, sudarančius bendrąjį gėrį. Pamatiniai asmens ir visuomenės gėriai:

  • žmogaus gyvybė nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties;
  • vyro ir moters prigimtinis skirtingumas bei lygiavertiškumas;
  • šeima, kylančią iš vyro ir moters santuokos, kraujo ir giminystės ryšių;
  • tėvų teisę pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus;
  • sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų.

Plačiau skaitykite čia.

Our goals


Newest - oldest