fb
www.contribee.com

Kauno Arkos bendruomenė

Tai ypatingos bendrystės vieta, siekianti atskleisti žmonių su intelekto negalia (mes juos vadiname bičiuliais) vertingumą, idant jie galėtų oriai dirbti, kurti, mokytis bei bendrauti.

Contribees

Per month

Collected
Kauno „Arkos” bendruomenė šiuo metu turi grupinius gyvenimo namus, kur gyvena 6 bičiuliai. „Man patinka, kad čia yra daug draugų, kad čia yra daug veiklos, kad čia yra daug mokymosi. Man patinka, kad čia yra mano namai“, – sakė bičiulis, gyvenantis Kauno „Arkos” gyvenimo namuose. Tačiau visi norintys čia gyventi nebetelpa. Smagu, kad tokį bičiulių norą išgirdo Kauno miesto savivaldybė, skyrusi naujus grupinius gyvenimo namus ir visai netrukus perduosianti juos administruoti Kauno „Arkos” bendruomenei. Tačiau kaip ir kiekvienuose naujai įsikūrusiuose namuose, taip ir čia, ne išimtis, reikalingi įprasti kiekvienoje buityje daiktai: pradedant nuo stalo įrankių, baigiant dulkių siurbliu ar šluota.
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0

About me

Arka yra bendruomenė, kurioje žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi gyvenimu. Svarbiausia Arkoje yra santykiai, grindžiami pagarba ir atvirumu. Ši bendruomenė įkurta 1964 m. Prancūzijoje, o šiuo metu 38-iuose pasaulio šalyse yra 153 Arkos bendruomenės. Lietuvoje yra dvi Arkos bendruomenės. 

Mūsų misija - per abipusiškai perkeičiančius santykius atskleisti žmonių, turinčių negalią, dovanas. 
Puoselėti bendruomeninę aplinką, kuri atlieptų kintančius mūsų narių poreikius, išliekant ištikimiems esminėms mūsų bendruomenės vertybėms.
 

Pagrindinės bendruomenės veiklos: Dienos centras „Draugystės laivas“, Gyvenimo namai „Gyvybės duona“, Socialinės dirbtuvės „Draugystės tiltas“, Pagalbos priimant sprendimus padalinys „Pagalbos švyturys“.

Our goals


Newest - oldest