fb
www.contribee.com

Katalikų Tradicija

Pasauliečių judėjimas, siekiantis Katalikų Bažnyčios Tradicijos išsaugojimo ir atstatymo ten, kur ji prarasta.

Contribees

Per month

Collected
Paremsite tinklapio Katalikutradicija.lt veiklą. Iš surinktos paramos dengiamos tinklapio administravimo išlaidos, atlyginimai tinklapio redaktoriui, tekstų autoriams ir vertėjams. Ačiū, kad prisidedate prie katalikų Tradicijos išsaugojimo ir atstatymo!
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0

About me

Mes palaikome Katalikų Bažnyčios Tradiciją – ne tik tradicinę liturgiją, bet ir doktriną, katalikiškų principų laikymąsi kasdieniame gyvenime ir klasikinį mąstymą.

 

Mūsų veikimo kryptys:

 

– puoselėti ir skleisti žinią apie tradicinę liturgiją bei skatinti tradicinį katalikišką pamaldumą, priešintis vis radikalesniems liturgijos iškraipymams;

– sugrąžinti domėjimąsi tikru Katalikų Bažnyčios mokymu ir priešintis pastangoms katalikų doktriną palenkti šio pasaulio užgaidoms;

– ugdyti katalikišką kultūrą ir moralę visuomeniniame bei šeimos gyvenime ir priešintis visuomenės tvarką ir šeimą griaunančioms ideologijoms.

 

Mūsų veikimo metodai:

 

- tinklapis Katalikutradicija.lt, kurio veiklai renkame paramą šiame Contribee puslapyje. Mūsų rėmėjų dosnumo dėka pirmuoju paramos rinkimo etapu mums pavyko surinkti 400 eurų kasmėnesinę paramą, kuri leido 2021 m. spalio 18 d. pradėti tinklapio veiklą. Pradėję antrąjį paramos rinkimo etapą, siekiame surinkti finansinę paramą, kuri leistų padidinti prie tinklapio dirbančių žmonių skaičių ir reikšmingai pagausinti reguliaraus turinio jame kiekį, taip pat skirti lėšų tinklapio ir jo turinio reklamai socialiniuose tinkluose.

 

– jau nuo 2016 m. aktyviai veikiam Facebook paskyroje Katalikų Tradicija, kur užtikrinę reguliarų katalikišką turinį surinkom gausų sekėjų skaičių;

 

– Youtube kanale skelbiame lietuviškai subtitruotas grigališkojo choralo ir kitas tradicines katalikiškas giesmes, katalikiškus vaizdo įrašus ir filmus;

 

– prisidedam prie katalikiškų leidinių leidybos, platiname šiuos leidinius kasmetinėje Knygų mugėje, didžiuosiuose atlaiduose;

 

– organizuojam paskaitas, maldos akcijas ir protestus. Paskutinės mūsų organizuotos akcijos: Atsilyginimo Rožančius prie Vilniaus arkikatedros LGBT eitynių metu, Laiškas vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo į rankas atšaukimo ir Peticija Danske bankui dėl katalikybę žeidžiančios reklamos.

Tinklapyje Katalikutradicija.lt rasite:

 

– aktualijas iš Katalikų Bažnyčios gyvenimo ir jų komentarus;

– kokybiškus lietuvių ir užsienio autorių straipsnius Bažnyčios mokymo, liturgijos, pamaldumo, istorijos, visuomenės ir šeimos moralės, kultūros temomis;

– tradiciniu Bažnyčios mokymu paremtus kunigų pamokslus ir katechezes;

– Bažnyčios tėvų ir žymių katalikų dvasinių rašytojų veikalų ištraukas;

– tradicinių šv. Mišių liturginį kalendorių ir informaciją apie Lietuvoje aukojamų tradicinių šv. Mišių vietas ir laikus.

Our goals


Newest - oldest