fb
www.contribee.com

Karmelitų parapija

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje – pokyčių metas! Prisidėkite prie parapijos namų renovacijos bei atsikuriančio Basųjų karmelitų vienuolyno įrengimo.

Contribees

Per month

You can not support because this creator does not have any posts!


About me

2017 m., po 172 m. pertraukos, Basųjų karmelitų vienuolija, dar caro laikais išvaryta iš Lietuvos, sugrįžo į Kauną. Deja, nėra galimybės susigrąžinti senojo vienuolyno pastato, tad buvo nutarta įrengti vienuolyno patalpas parapijai priklausančiame pastate, tuo pačiu renovuojant visus parapijos namus.

 

Po rekonstrukcijos patalpos bus pritaikytos platesniems pastoraciniams poreikiams bei įvairioms veikloms:

  • Savaitgalio rekolekcijoms, konferencijoms ir pan.;
  • Kultūriniams renginiams;
  • Piligrimų priėmimui;
  • Įvairių grupelių susirinkimams (katechezės, maldos grupės, chorai, SAV ir t. t.);
  • Dvasinio vadovavimo/pastoracinio konsultavimo susitikimams;
  • Vienuolijos bendruomeniniams poreikiams bei 2 brolių apgyvendinimui;
  • Liturginių valandų transliacijoms Marijos Radijuje iš vienuolyno koplyčios.

 

Geradarių lėšomis kai kurie darbai jau atlikti: dalis griovimo darbų; laiptų, jungiančių visus aukštus, statyba; dalis santechnikos bei šildymo sistemos įrengimo. Tačiau nemažai darbų dar laukia: rūsio patalpų apdaila; antrojo aukšto pertvarkymas, pritaikant 2 brolių apgyvendinimui bei vienuolijos bendruomeninėms reikmėms (koplyčia, virtuvė, valgomasis ir kt.); dalies perdangos keitimas, pritaikant naudojimui palėpės patalpas; nauja stogo danga; pamatų šiltinimas; keltuvo neįgaliesiems įrengimas.

 

Dėkojame visiems prisidedantiems aukomis ar savo rankų darbu ir nuolat lydime geradarius maldoje. Taip pat kviečiame apsilankyti parapijos bažnyčioje – užsukti asmeninei maldai, pamaldoms ar dvasiniam pokalbiui.

 

Daugiau informacijos: https://karmelituparapija.lt/

Our goals