fb
www.contribee.com

Jaunųjų gydytojų asociacija

Jaunųjų gydytojų asociacija – tai Lietuvos jaunuosius medicinos specialistus vienijanti visuomeninė organizacija, atstovaujanti ir ginanti nacionalinį sveikatos interesą. Būk pokytis, kurį nori matyt...

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Jaunųjų gydytojų struktūrizuotos politinės ir visuomeninės veiklos Lietuvoje istorija prasidėjo nuo 1996 m.

1996 m. lapkričio 15 d. įkurta Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjunga (LJGS). 1997 m. LJGS tapo Lietuvos medicinos organizacijų tarybos pilnateise nare, o tų pačių metu liepos 24 d. aplikavo ir tapo Europos jaunųjų gydytojų (European Junior Doctors Permanent Working Group) nare stebėtoja. Pagrindiniai LJGS tikslai buvo podiplominių studijų ir darbo sąlygų kokybės užtikrinimas, jaunųjų gydytojų atstovavimas ir sveikatos politikos formavimas. Per šį laikotarpį buvo reikšmingai padidintos rezidentų gaunamos stipendijos, spręstos kitos Lietuvos sveikatos problemos. Tačiau palaipsniui organizacijos aktyvumas mažėjo, valdybos nariai išvyko dirbti į kitas šalis, perėjo į kitas organizacijas ar nustojo domėtis politine veikla.

Antrąjį kartą jaunieji gydytojai pradėjo organizuotai burtis 2007 m. Steigiamasis Jaunųjų gydytojų asociacijos susirinkimas įvyko 2008 lapkričio 27 d., pirmieji įstatai patvirtinti 2009 m. sausio 22 d. Pagrindinis stimulas lėmęs JGA atgimimą buvo tuometinės gydytojų-rezidentų darbo sąlygos ir jų reglamentavimas. Tuo metu gydytojas-rezidentas turėjo tik studento statusą, todėl gaudavo tik stipendiją, neturėjo tokių socialinių garantijų kaip nėštumo ir motinystės atostogos, ligos išmokos, dirbant nebuvo kaupiama pensija.

JGA pasiekė savo užsibrėžtus tikslus – šiuo metu rezidentai dirba pagal darbo sudartis ir darbo kodekso nuostatas, jiems užtikrinamos socialinės garantijos. Kartojantis ankstesnei istorijai, po pasiektų pergalių, aktyvumas ėmė blėsti.

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įvyko LSMU Rezidentų tarybos inicijuotas Baltijos šalių jaunųjų gydytojų (Baltic Junior Doctors – BJD) forumas. Forumo metu buvo nuspręsta atgaivinti JGA kaip platformą, per kurią galėtų bendradarbiauti abiejų medikus ruošiančių universitetų aktyvūs žmonės.

Atkuriamasis JGA visuotinis susirinkimas įvyko 2015 m. birželio 27 d. 2015 m. rugpjūčio 13 d. registrų centre patvirtinti nauji asociacijos įstatai.

Kas rūpi Jaunųjų gydytojų asociacijai?

https://www.jauniejigydytojai.lt/misija

Mums reikia jūsų žinių, idėjų ir rankų!

Organizacija sėkmingai veikia joje esant ir dirbant kuo daugiau aktyvių žmonių. Daugiau narių reiškia daugiau idėjų, daugiau sprendimo būdų, daugiau motyvacijos gerinant mūsų visų gerbūvį ir didesnį svorį už nugaros, siekiant aukštus pareigūnus įtikinti pokyčiu būtinumu. Šiuo metu turime eilę idėjų ir darbų joms įgyvendinti ir mes norime dar! Norim, kad ateitum, prisijungtum ir su vis didesne jėga galėtume siekti savo tikslų.


Newest - oldest