fb
www.contribee.com

Iki pergalės

Remiame ir rūpinamės mokomąja misija Ukrainoje, kurios dėka kaimyninė šalis gali efektyviau ginti savo piliečius, žemes. Renkame ir vežame medicininę bei humanitarinę paramą į Ukrainą nukentėjusiems.

Contribees

Per month

Collected
Ką vežti savo kovojantiems draugams jau turime, tačiau šiuo metu svarbu turėti už ką tas dovanas nuvežti. Viena kelionė nuo automobilių paruošimo į Ukrainą iki grįžimo atgal į Lietuvą kainuoja apie 5000 EUR. Kelionės metu turime pasirūpinti ne tik kuru automobiliams, bet ir savanorių, vykstančių kartu maitinimu, apgyvendinimu, o reikalui esant ir paruošimu tokiai kelionei tinkama apranga bei eikipuote. Ukrainos keliai arčiau fronto linijos yra labai nedėkingi automobiliams, tad po kelionės būtina sutvarkyti misijos naudojamas transporto priemones, jas suremontuoti bei paruošti sekančiai kelionei.
25 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0

About me

Mes remiame ir rūpinamės mokomąja lietuvių misija “Gyvačių sala” Ukrainoje. Padedame sprendžiant paprastus buitinius, gyvenimiškus dalykus, kaip kad maistas, higiena, apgyvendinimas, misijos narių gerbūvio ir saugumo užtikrinimas svečioje šalyje. Rūpinamės logistika daiktų pervežimui iš Lietuvos į Ukrainą.

Taip pat renkame, perkame ir vežame pagalbą savo apmokytiems, jau draugais tapusiais, kariams iš 24-osios Karaliaus Danilos brigados, kurie dalyvauja mūšiuose karščiausiuose Ukrainos taškuose (Chersonas, Bachmutas ir t.t.). Iki šiol mes jiems esame perdavę tokią pagalbą, kaip automobiliai, dronai, termovizoriai, termorūbai, maistas, kariniai sausi daviniai, maskuojantys tinklai ir daug kitų jų kovoms reikalingos ekipuotės.

Taip pat mes vežame ekstremalią mediciną į Ukrainos karo ligonines pagal jų išreikštą poreikį tai dienai.

Kviečiame ir Jus prisijungti prie mūsų darbų, siekiant padėti Ukrainai jos kovoje prieš rusų okupantą.

Our goals


Newest - oldest