fb
www.contribee.com

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus, atliekame tyrimus, užsiimame advokacija ir švietimu

Contribees

Per month

Collected
Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su nepriklausomais/-omis ekspertais/-ėmis kas dvejus metus rengia ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Joje aptariami svarbiausi įvykiai saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės, diskriminacijos, smurto prieš moteris, LGBTQI+, žmonių su negalia teisių, nuteistųjų teisių, prekybos žmonėmis aukų, migrantų ir pabėgėlių teisių, psichikos sveikatos ir kitose srityse. Šiuo metu rengiame 2022-2023 m. Žmogaus teisių apžvalgą. Ją parengti ir išleisti kainuoja 22 000 €. Kviečiame prisidėti prie šio svarbaus darbo įgyvendinimo. - surinkti 100 € padengia vieną ŽTSI darbuotojų darbo dieną, skirtą leidinio rengimui; - surinkti 500 € padengia vieno Žmogaus teisių eksperto honorarą už atliktą apžvalginį tyrimą bei paruoštą tekstą leidiniui; - surinkti 1000 € padengia leidinio dizainą ir maketavimą lietuvių arba anglų kalba; - surinkti 5000 € padengia leidinio vertimą į anglų kalbą.
10 €
20 €
50 €
Enter amount
Choose amount

About me

Mūsų misija – stiprinti atvirą ir demokratinę visuomenę, prisidedant prie žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo.

 

Vizija – visuomenė, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo nepagrįstų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti žmogaus teisių organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus.

 

ŽTSI socialinių, humanitarinių ir sveikatos mokslų ekspertų/čių komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais,  vykdo projektus, organizuoja šviečiamuosius renginius, rengia mokymus ir atviruosius e-kursus specialistams. 


ŽTSI vertybės

 

Pagarbos kultūra – palaikome pagarbius santykius tiek organizacijos viduje, tiek bendraujant su partneriais ir interesantais.
 

Atvirumas – esame atviri įvairovei, savo veikloje vadovaujamės viešumo ir skaidrumo principais.
 

Atsakomybė – mums svarbu patikimumas ir mūsų atliekamo darbo kokybė.
 

Bendradarbiavimas – tikime, kad su partneriais galime nuveikti daugiau, teikiame ypatingą svarbą komandiniam darbui.
 

Įtraukumas – tikime įvairovės teikiama nauda ir kiekvieno (-os) visuomenės nario (-ės) svarba.
 

Demokratiškumas – pasisakome už demokratinių principų įtvirtinimą organizacijoje, valstybėje, visuomenėje.

 

Prioritetinės veiklos sritys

1) Mažiau palankioje padėtyje esančių grupių įtrauktis
 

2) Žmogaus teisių principų užtikrinimas psichikos sveikatos politikoje ir teikiant paslaugas žmonėms, patiriantiems psichosocialinę ir intelekto negalią
 

3) Migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių apsauga

Our goals


Newest - oldest