fb
www.contribee.com

Fondas 17

Fondas 17 pritraukia į Lietuvą geriausius pasaulyje NEMOKAMUS švietimo išteklius, kad visi vaikai turėtų lygias galimybes mokytis.

Contribees
Tip

Per month

You can not support because this creator does not have any posts!

About me

Fondas 17 yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslai:

• pritraukti geriausius pasaulyje švietimo išteklius ir pritaikyti juos Lietuvoje;

• mažinti socialinę atskirtį švietime, padedant mokytojams, mokiniams ir jų šeimoms siekti mokymosi sėkmės;

• modernizuoti švietimo aplinką, pritaikant technologijas ir pažangias užsienio praktikas;

• ugdyti mokinių smalsumą ir žingeidumą.

 

Fondas 17 yra oficialus Khan Academy Advocate Lietuvoje:

lt.khanacademy.org

 

Organizaciją Fondas 17 įkūrė žmonės, kuriuos vienija noras prisidėti prie Lietuvos švietimo bei padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti jų trokštamus tikslus. Ypač tiems, kurie susiduria su sunkumais dėl socialinių / geografinių aplinkybių.

 

Mes tikime, kad:

• turint tinkamą palaikymą ir priemones, viskas yra įmanoma;

• visi 21 amžiaus mokiniai privalo galėti naudotis nemokamais internetiniais švietimo ištekliais ir būti skaitmeniškai raštingais;

• mokyklos turi pasitelkti išmaniąsias technologijas ir personalizuoti ugdymą;

• su pilietinio ir verslo sektorių pagalba, Lietuvos švietimo sistema gali išlaisvinti savo potencialą;

• ateities mokytojai įkvėps ir mokys, kaip reikia mokytis, padės ugdytis žingeidžioms, drąsioms, geroms, pasaulietiškoms asmenybėms.

 

KADANGI MŪSŲ LOKALIZUOJAMOS MOKYMOSI PRIEMONĖS IR PASLAUGOS YRA NEMOKAMOS, MŪSŲ GALIMYBĖS IR DARBO APIMTYS ŠIUO METU TIESIOGIAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ PARAMOS.

Su Jūsų pagalba galėsime nuveikti daugiau! 🚀🤍