fb
www.contribee.com

Equipes Notre-Dame Lietuva

Dievo Motinos komandos esti tam, kad padėtų poroms atrasti Santuokos sakramento turtus ir gyventi poroje remiantis tikėjimu.

Contribees
Tip

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Dievo Motinos komandos esti tam, kad padėtų poroms atrasti Santuokos sakramento turtus ir gyventi poroje remiantis tikėjimu. Dievo Motinos komandoms priklausančios poros savo pavyzdžiu nori liudyti krikščioniškosios santuokos svarbą Bažnyčioje ir pasaulyje.

Dievo Motinos komandos – tai santuokinio dvasingumo sąjūdis Katalikų Bažnyčioje, į jį įsitraukia susituokusios poros, tikinčios krikščioniškosios santuokos idealu ir norinčios:

  • Santuokinį ir šeiminį gyvenimą kurti evangeliniu pamatu.
  • Likti ištikimos savo Krikšto pažadams.
  • Į savo gyvenimo centrą statyti Kristų.
  • Stengtis suprasti, kokia Dievo valia vyrui ir moteriai, tada ją vykdyti.
  • Liudyti Dievo meilę savo gyvenimu.
  • Nešti į pasaulį Kristaus žinią.
  • Liudyti krikščioniškąsias vertybes socialinėje ir darbo aplinkoje.
  • Aktyviai remti Bažnyčią, vyskupus ir dvasininkiją.
  • Bendradarbiauti su Dievu ir tarnauti kitiems.
  • Propaguoti santuokinį ir šeiminį gyvenimą visuomenėje.

Gerai pažindamos krikščioniško gyvenimo sunkumus, suvokdamos savo silpnybes ir savo pastangų nepakankamumą, šios poros pasitiki paramų tų, kurie siekia to paties idealo ir įsipareigoja suformuoti „komandą“.

Žodis komanda išreiškia konkretaus siekio idėją, kuri įgyvendinama drauge.

Kad geriau pažintų Dievą ir Jo mokymą, kad gilintų religinį išmanymą ir „susitiktų“ Dievą maldoje, Dievo Motinos komandų nariai įsipareigoja padėti vieni kitiems, kartu mokytis ir melstis vieni už kitus.

Our goals


Newest - oldest