fb
www.contribee.com

Kauno seserys benediktinės

Esame seserys vienuolės, atsiliepusios į Jėzaus kvietimą sekti Jį gyvenant bendruomenėje pagal šv. Benedikto regulą, įsipareigojant Valandų liturgijai bei vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sielovadai.

Contribees

Per month

Collected
Esame dėkingos už paramą, kuri padės išsaugoti Kauno miesto ir bendruomenės šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčią. Esame įsitikinusios, kad visi kartu galime labai daug!
3 €
5 €
15 €
Enter amount
Choose amount

About me

Seserys benediktinės Kaune gyvena jau 400 metų. Esame seniausia be pertrūkio mieste gyvuojanti vienuolinė bendruomenė, įsikūrusi šalia gotikinės Kauno globėjui šv. Mikalojui dedikuotos bažnyčios. 

1936-1943 m. šioje bažnyčioje dirbo palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis. Jo iniciatyva 1938 m. buvo rekonstruotas bažnyčios interjeras, pritaikant jį Švč. Sakramento adoracijai, kuri vyksta iki šiol.

Šiuo metu bendruomenėje yra 24 seserys, kurios dirba už vienuolyno ribų (mokyklose, universitetuose, parapijoje, ligoninėje, redakcijoje…) ir įvairiose vienuolyne vykstančiose sielovados programose bei kitose veiklose: 

  • Vaikai, jaunimas ir suaugusieji gali pasirengti sakramentams.
  • Organizuojama Schola Benedicti - paskaitų programa, skirta įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, norintiems pagilinti savo tikėjimo žinias ir praplėsti krikščioniškosios kultūros pažinimą.
  • Alfa kursas. 
  • Maldos mokykla - trijų metų programa, skirta įgyti Dievo patirtį per lectio divina grupėje,  atpažinti Jo veikimą savo kasdienybėje, giliau pažinti Bažnyčią ir įsipareigoti jos misijoje.
  • Suaugusiųjų liturginio giedojimo choras.
  • Pasauliečių bendruomenių sielovadinis palydėjimas.
  • Įvairios maldos grupės.
  • Ekskursijos vienuolyno bažnyčioje.

 

 

Our goals


Newest - oldest