fb
www.contribee.com

Atviros Lietuvos fondas

Mūsų misija – atvira demokratiška pilietinė visuomenė. Tai į sprendimų priėmimą įsitraukę ir savo interesus atstovaujantys piliečiai; įtrauki visuomenė, priimanti žmonių, nuomonių ir balsų įvairovę.

Contribees
Tip

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Savo misiją įgyvendiname stiprindami pilietines nevyriausybines organizacijas ir dirbdami su nuomonės lyderiais, palaikančiais atviros visuomenės idėją. O jei konkrečiau, tai mes: 

  • Padedame nevyriausybiniam sektoriui augti ir stiprėti, suteikiame reikalingas žinias ir gebėjimus, finansuojame tvarų ir ilgalaikį organizacijų augimą, remiame realų pokytį kuriančias iniciatyvas miestuose ir miesteliuose, ypač norime prisidėti prie pagalbos žmonėms liekantiems Lietuvos visuomenės paraštėse.
  • Skatiname piliečius aktyviai dalyvauti viešojoje politikoje, jungtis į organizacijas, apsmąstyti ir spręsti svarbius bendruomenei, valstybei klausimus.
  • Telkiame ukrainiečių diasporą Lietuvoje, norime būti erdve suteikiančia žinių, įgūdžių, bendruomenę ir kitų priemonių skleistis Ukrainos ateičiai reikalingui potencialui.
  • Kuriame erdvę pokalbiui apie atvirą visuomenę, kviečiame giliau pažinti ir gyvenime praktikuoti demokratijos, polilogo, teisės viršenybės, žmogaus orumo ir teisių principus.

Newest - oldest