fb
www.contribee.com

POLA I Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija

Jau daugiau nei 10 metų padedame sergantiems onkologine liga ir jų artimiesiems - visokeriopa pagalba per POLA kortelę: nuolaidos, informavimas, konsultacijos, mokymai, edukaciniai leidiniai, kt.

Contribees

Per month

Collected
Mes visi turime draugų ar artimųjų, sergančių onkologine liga. Žinią, kad susirgo vėžiu, Lietuvoje kasdien išgirsta 50 asmenų, 18 tūkst. asmenų kasmet. Jūsų pagalba itin reikalinga siekiant sergantiesiems palengvinti dėl onkologinės ligos išaugusią naštą - finansinę ir emocinę, suteikti atsakymus į jiems svarbius klausimus, iškilusius ligos akivaizdoje, jaustis išklausytam ir išgirstam. Kad ši taip reikalinga pagalba pasiektų daugiau onkologine liga susirgusiųjų, kviečiame savo auka paremti POLA veiklą. Apie POLA išduodamą kortelę onkologine liga serganti Laima sako:„Važinėju kasdien su POLA kortele į darbą 15 km už 20 centų, gaunu pasiūlymų nueiti į koncertus. Stebiuosi, kaip logiškai ir užtikrintai teikiami pasiūlymai palengvinti mums gyvenimą. Pamaniau, kad pirmą kartą nuo 2010 metų nesijaučiu vieniša su savo liga. Jei ne POLA kortelė, neturėčiau jokių nuolaidų“.
5 €
20 €
100 €
Enter amount
Choose amount

About me

POLA misija - atstovauti onkologinių pacientų ir jų artimųjų interesams ir dėti maksimalias pastangas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę. Kad onkologine liga sergantys pacientai gautų geresnę priežiūrą ir pagalbą, vykdome aktyvią advokacijos veiklą teikdami pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, teikiame paslaugas onkologinių pacientų šeimoms, suteikiame jiems informacinę ir psichologinę pagalbą, plėtodami partnerystes su verslo įmonėmis  ir kultūros įstaigomis, per POLA kortelę padedame sumažinti finansinę naštą. Šiuo metu padedame daugiau nei 45 tūkst. onkologinių pacientų ir jų šeimų, vienijame 30 onkologinių pacientų draugijų, veiklą vykdome visoje Lietuvoje, mums padeda virš 90 savanorių.

Su POLA kortele onkologiniai pacientai gauna:

• 80 proc. nuolaidą viešajam transportui visoje Lietuvoje

• Nemokamas specialistų konsultacijas: psichologų, dietologų, teisininkų

• Nuolaidas vaistams, tyrimams ir kitoms aktualioms prekėms, paslaugoms daugiau nei 140-yje įmonių visoje Lietuvoje

• Tikslinę informaciją ir mokymus (seminarai, mokomieji vaizdo įrašai ir leidiniai, )

• Kvietimus nemokamai apsilankyti meno, kultūros ir edukaciniuose renginiuose

• Prieigą prie POLA mobiliosios programėlės, padedančios sekti ir valdyti ligos simptomus

Apie POLA kortelę

 

Our goals


Newest - oldest