fb

10

Per month
Kino bilietas

Kino bilieto dydžio mėnesinė parama mums leis į Ukrainą pristatyti:

 • 4 sausus davinius kariui;
 • arba 6 sauskelnes karo ligoninei;
 • arba kanceliarijos rinkinį pabėgeliui moksleiviui;
 • arba dviejų savaičių šunų maistą 1-am fronte valkataujančiam šuniui.

Šią mėnesinę sumą paskyręs remėjas gauna gerą jausmą ir karmos taškų.

Subscribe

30

Per month
Vakarienė mieste

Vakarienės mieste dydžio mėnesinė parama mums leis į Ukrainą pristatyti:

 • turniketą kariui;
 • arba pirmos pagalbos vaistinėlę sužeistam kariui;
 • arba patalynės komplektą 2-iems pabėgeliams;
 • arba dviejų savaičių šunų maistą 3-ims fronte valkataujantiems šunims.

Šią mėnesinę sumą paskyręs remėjas gauna Saulės smilčių kovotojo antsiuvą.

Subscribe

60

Per month
Naujas drabužis

Naujo drabužio dydžio mėnesinė parama mums leis į Ukrainą pristatyti:

 • binoklius kariui;
 • visai operacijos dienai skirtą maistą 25-iems kariams;
 • arba pirmos pagalbos rinkinį (tvarsčius, medikamentus ir kt.) karo ligoninei;
 • arba po operaciniam gydymui skirtą pašarą šuniui gyvūnų prieglaudoje.

Šią mėnesinę sumą paskyręs remėjas gauna trofėjinį Ukrainos kario antsiuvą arba kitą trofėjų, atgabentą iš Ukrainos.

Subscribe

You can not support because this creator does not have any posts!