fb

Draugas

2€

Per month

Ačiū, kad prisidedi! Tavo parama leis mūsų savanoriams saugiai ir reguliariai susirašinėti laiškais su nuteistaisiais. Tam mes išleidžiame po 20 eurų per savaitę.


Subscribe

Aktyvistas

5€

Per month

Savo parama prisidedi prie to, kad mes kuo plačiau paskleistume pozityvią ir palaikančią žinutę apie nuteistuosius viešumoje. Tam mes išleidžiame po 75 eurus per savaitę.


Subscribe

Savanoris

10€

Per month

Savo parama prisidedi prie to, kad mes galėtume vykdyti nuteistiesiems kokybiškas veiklas. Vienos veiklos suplanavimui ir įgyvendinimui mes išleidžiame maždaug 60 eurų, o vidutiniškai pravedame po 8 veiklas per mėnesį. Paremdama(s) mus šia suma, gausi:

  • 40 proc. nuolaidos Prirašytų rankų marškinėliams su pasirinktu nuteistųjų dizainu. Dėl nuolaidos susisiek su mumis per [email protected].

Subscribe

Herojus

20€

Per month

Skirdamas paramą prisidedi prie to, kad mūsų savanoriai gauna apmokymus, po kiekvienos veiklos dalyvauja refleksijose, turi galimybę įgyti naujų teorinių žinių iš teisės ir socialinio darbo specialistų bei visuomet gali sulaukti pagalbos ir palaikymo. Vieno savanorio paruošimui ir išlaikymui metams išleidžiame 190 eurų. Paremdama(s) mus šia suma, gausi:

  • nemokamus marškinėlius su nuteistųjų dizainu! Dėl jų susisiek su mumis per [email protected].

Subscribe