fb
www.contribee.com

5

Per month
Švietėjiškų projektų gerbėjas

Net ir nedidelė parama labai padeda

Subscribe
www.contribee.com

10

Per month
Projektų rėmėjas

Ačiū visiems už paramą

Subscribe
www.contribee.com

50

Per month
Kunigų rėmėjas

Tokia parama ženkliai padės mūsų kunigams

Subscribe
www.contribee.com

100

Per month
Gerasis samarietis

Tokia parama ženkliai padės mūsų kunigams

Subscribe

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0