fb

Bičiulis / Bičiulė

5€

Per month

Paminėsime jūsų vardą naujame NARA podkasto epizode ir pakviesime jus į uždarą NARA bendruomenės feisbuko grupę. Norime sukurti saugią bendravimo erdvę.


Subscribe

Susirašinėjimo draugas / draugė

10€

Per month

Atsiųsime jums atviruką su NARA fotografų daryta nuotrauka ir padėka.

+ visa kita, kas išvardyta kairėje


Subscribe

Susitikimų draugas / draugė

30€

Per month

Norime su jumis pasimatyti. Visus, prisidedančius šia suma, kviesime į susitikimą pasikalbėti apie žurnalistiką ar kitą mums ir jums įdomią temą.

+ visa, kas išvardyta kairėje


Subscribe

Mecenatas / mecenatė

100€

Per month

Padovanosime jums pasirinktą spausdintą didelio formato fotografiją iš NARA kolekcijos ir padėkosime jums kiekviename podkasto epizode. Lai jūsų indėlis būna matomas.

+ visa, kas išvardyta aukščiau


Subscribe