Select membership tier Go back
3.00€ per month Paremdami mus

Jūs padedate pasirūpinti būtinais daiktais bei priemonėmis, kurių trūksta prieglaudoms visoje Lietuvoje. - (You’ll help to take care of the necessary items and tools that are lacking in shelters throughout Lithuania.)

Subscribe
5.00€ per month Paremdami mus

Jūs padedate užtikrinti, kad iš daugintojų paimti gyvūnai gautų visą reikiamą priežiūrą - nuo maudymo, kirpimo iki šilto guolio. - (You’ll help ensure that animals taken from illegal breeders receive all the care they need, from bathing and shearing to warm beds)

Subscribe
10.00€ per month Paremdami mus

Jūs padedate pasirūpinti būtinais daiktais bei priemonėmis, kurių trūksta prieglaudoms visoje Lietuvoje. - (You’ll help to take care of the necessary items and tools that are lacking in shelters throughout Lithuania.)

Subscribe
50.00€ per month Paremdami mus

Jūs padedate sumokėti už beglobių gyvūnų gydymą, vakcinavimą, sterilizaciją bei sveikatos priežiūrą. - (You’ll help pay for the treatment, vaccination, sterilization and health care of stray animals.)

Subscribe
100.00€ per month Paremdami mus

Jūs padedate “Lietuva - gyvūnams” veikti visu greičiu. Padedate kovoti su daugintojais teisiniu keliu, apginti prieglaudas ir juose gyvenančius beglobius gyvūnus. - (You’ll help "Lietuva - gyvūnams" to operate at full speed - lawfully fight illegal animal breeders, protect shelters, and stray animals living there.)

Subscribe