fb

Starter Pack

5 €

Per month

Net ir pati mažiausia pagalba yra svarbi. Jūsų palaikymas padeda Ideas Block veikloms.

Ši parama suteikia jums:

 • 2 x nemokamus gėrimus

-----

Every little helps, your support is very important and it all comes together to help Ideas Block bit by bit.

This tier includes :

 • 2 x free drinks

Subscribe

Starter Pack No.2

10 €

Per month

Jūsų palaikymas padeda Ideas Block veikloms.

Ši parama suteikia jums:

 • 1 x nemokamą gėrimą
 • 1 x nemokamą koncertą

-----

Your support is very important and it all comes together to help Ideas Block bit by bit.

This tier includes:

 • 1 x free drink
 • 1 x free concert

Subscribe

Level Up

20 €

Per month

Meno ir kultūros mylėtojų bendruomenės dalis

Ši parama suteikia jums:

 • 2 x nemokamus gėrimus
 • 2 x nemokamus koncertus

-----

You are part of the community of art and culture lovers.

This tier includes:

 • 2 x  free drinks
 • 2 x free concerts

Subscribe

Active Supporter

50 €

Per month

Aktyvus meno ir kultūros bendruomenės narys.

Ši parama suteikia jums:

 • 6 x nemokamus gėrimus
 • 3 x nemokamus koncertus ar dirbtuves

-----

Active member of the arts and culture community.

This tier includes:

 • 6 x free drinks
 • 3 x free concerts, workshops or other events

Subscribe

Resident

100 €

Per month

Rezidentas ir aktyvus meno ir kultūros bendruomenės narys.

Ši parama suteikia jums:

 • 6 x nemokamus gėrimus
 • 5 x Nemokamus koncertus, dirbtuves ar kitus renginius

arba

 • Galimybę naudotis bendradarbystės ir laboratorijos/dirbtuvių erdvėmis

-----

Resident and an active member of the arts and culture community.

This tier includes:

 • 6 x free drinks
 • 3 x Free concerts, workshops or other events

or

 • Free use of co-working and lab/workshop areas

Subscribe

Resident - Level Up

200 €

Per month

Daugiau nei rezidentas ir aktyvus meno ir kultūros bendruomenės narys.

Ši parama suteikia jums:

 • 10 x Nemokamus gėrimus
 • Nemokamus renginius
 • Galimybę naudotis bendradarbystės ir dirbtuvių erdvėmis
 • 1 x mėnesio parodos meno kūrinio printą

-----

More than a resident and active member of the arts and culture community.

This tier includes:

 • 10 x Free drinks
 • Free events
 • Free use of co-working and workshop areas
 • 1 x art print from the current exhibition

Subscribe

Skate Holder

500 €

Per month

Let's ride together!

Ši parama suteikia jums:

 • Nemokamus gėrimus
 • Nemokamus renginius +1
 • Galimybę naudotis bendradarbystės ir dirbtuvių erdvėmis
 • Patalpas jūsų siūlomiems renginiams organizuoti (pagal galimybes)

-----

This level includes:

 • Free drinks
 • Free events +1
 • Free use of co-working and workshop areas
 • Space to organise your events - bookings of the venue (according to availability)

Subscribe

Cosmic support

999 €

Per month

Didysis meno ir kultūros rėmejas

Ši parama suteikia jums:

 • Visus prieš tai išvardintus privalumus + meno kūrinį

-----

The Great supporter of arts and culture

This level includes:

 • All of the previous + an artwork

Subscribe