fb
www.contribee.com
Kompresorinė by Ideas Block

A place for art and culture

Contribees
Subscribe

Per month

Collected
Kiekvienas indėlis yra svarbus ir padeda kurti naują Ideas Block erdvę ir būsimas veiklas. Skirta suma bus prilyginama mėnesiniams abonementams, tad visą mėnesį galėsi naudotis tais pačiais privalumais, kaip ir nuolatiniai rėmėjai (pvz.: skyrus €50, bus galima mėgautis nemokamais renginiais, naudotis įrankiais bei gauti 10 gėrimų) ----- Every contribution is important and helps to create a new space for Ideas Block and its future activities. Your support will be equated to the monthly support packages, and you will get to enjoy the same benefits as the regular supporters (eg: when donating €50 you will be able to attend free events, use tools and get 10 free drinks)
10 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount