fb
www.contribee.com

Kompresorinė by Ideas Block

A place for art and culture

Contribees
Tip

Per month

Collected
Kiekvienas indėlis yra svarbus ir padeda kurti naują Ideas Block erdvę ir būsimas veiklas. Skirta suma bus prilyginama mėnesiniams abonementams, tad visą mėnesį galėsi naudotis tais pačiais privalumais, kaip ir nuolatiniai rėmėjai. ----- Every contribution is important and helps to create a new space for Ideas Block and its future activities. Your support will be equated to the monthly support packages, and you will get to enjoy the same benefits as the regular supporters.
10 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount