fb
www.contribee.com

5

Per month
Įkvepiančių, atvirų, nuogų post'ų prenumerata

Žmonės, kurie mane seka Facebook'e ar Instagram'e žino, kad aš mėgėja kalbėti apie realias gyvenimo situacijas nevyniuodama į vatą. BET - esu pozityvi! Todėl visas gyvenimo negandas ir džiaugsmus pasitinku su savianalize ir klausimu: O ko mane ta situacija moko? Arba: už ką gavau šį apdovanojimą iš Visatos? Gyvenu (kiek moku) pagal Visatos dėsnius, dalinuosi situacijų analizėm ir suvokimais bei įkvėpimais. Ateikite kas pasiilgote tikrumo ir gėrio krislelio, gyvenimo kūryboje, gyvenimo meilėje gamtai ir gyvūnams. Kadangi mane skaito daug tyliųjų “niekadanekomentuotojų”, nusprendžiau savo atvirumą demonstruoti tik itin ištikimiems savo sekėjams ir nebijantiems bendrauti be kaukių. Todėl nuo šiol aš čia. 

Subscribe

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount
Sort -
Newest - oldest
Cart 0