fb

Noriu sužinoti

www.contribee.com

5 €

Per month

• Kas mėnesį - po ilgo formato mokomojo turinio laidą (30-60 min. trukmės)
• Atsakymai į Jums aktualius klausimus
• Aktualijų pasidalinimas


Subscribe

Noriu sužinoti + konsultacija

www.contribee.com

10 €

Per month

• Kartą per mėnesį - nemokama iki 30 min konsultacija telefonu, vaizdo skambučiu ar atvykus į mūsų dirbtuves / trumpas pasinaudojimas dirbtuvėmis
• Kas mėnesį - po ilgo formato mokomojo turinio laidą (30-60 min. trukmės)
• Atsakymai į Jums aktualius klausimus
• Aktualijų pasidalinimas


Subscribe