fb
www.contribee.com

Vienybė težydi

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus administruojama labdaros iniciatyva suveda pabėgėlių iš Ukrainos šeimas Lietuvoje ir norinčius joms padėti finansiškai.

Contribees

Per month


About me

Labdaros iniciatyva VIENYBĖ TEŽYDI kviečia Lietuvos visuomenę remti negalią turinčius žmones ir jų šeimas iš Ukrainos, šiuo metu gyvenančius Lietuvoje. Renkame mėnesines aukas – tai reiškia, kad jūsų paskirta suma bus nuskaičiuojama ir pervedama šeimai kiekvieną mėnesį.

 

Šiandien jūs galite iš esmės pakeisti gyvenimą vienos ar kelių Lietuvoje prisiglaudusių ukrainiečių šeimų, auginančių vaikus su negalia arba besirūpinančių negalią turinčiais šeimos nariais. Šeimų, kurioms savarankiškai pasirūpinti savimi yra labai sudėtinga. Jūsų paskirta periodinė parama, kuri šeimą pasiektų kartą per mėnesį, daugeliui vaikų gali reikšti skirtumą tarp vargano egzistavimo ir šiek tiek saugesnio, sotesnio gyvenimo. 

 

Programoje VIENYBĖ TEŽYDI dalyvauja labiausiai socialiai pažeidžiamos ukrainiečių pabėgėlių šeimos - jų šiuo metu Lietuvoje glaudžiasi daugiau kaip 600. Šios šeimos verčiasi ypač sunkiai, nes daugumos jų tėčiai gina savo šalį, o mamos turi visą dėmesį skirti neįgalių šeimos narių priežiūrai ir slaugymui – dažnai dirbti pilną darbo dieną nėra nei laiko, nei galimybių, nei jėgų. Lietuvos valstybės parama dėl įvairių priežasčių šių šeimų arba nepasiekia, arba patenkina tik nedidelę dalį jų poreikių. Vienkartinės paramos nepakanka, nes gyventi, pirkti vaistus ir reikalingas specialias priemones reikia kasdien.

 

Šiame puslapyje rasite tikras šeimas – su nuotraukomis ir gyvenimo istorijomis. Čia galite išsirinkti konkrečią šeimą ir paskirti jai periodinę paramą – sumą, kuri kas mėnesį bus nuskaičiuojama nuo jūsų sąskaitos ir pasieks būtent jūsų pasirinktus žmones. Šioms šeimoms iš jūsų gauti bent 5, 10 ar 20 eurų per mėnesį yra didžiulė pagalba. 

 

Programos VIENYBĖ TEŽYDI skaidrumą ir patikimumą užtikrina programą administruojantis Lietuvos Raudonasis Kryžius. 

 

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite žemiau. 

 

Kodėl būtent šios šeimos? 

Šios šeimos yra labiau pažeidžiamos, nes rūpinasi neįgaliais šeimos nariais, o šeimų maitintojai negali dirbti.  Lietuvos valstybės parama šių šeimų dažnai arba sparčiai nepasiekia, arba yra smarkiai nepakankama. Šiuo metu jas prižiūri ir joms padeda Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, tačiau efektyviai paramai reikalingų lėšų katastrofiškai trūksta. 

 

Kaip atrenkamos programoje dalyvaujančios šeimos

Programoje VIENYBĖ TEŽYDI dalyvaujančias šeimas atrenka Lietuvos Raudonojo Kryžiaus regioniniai skyriai, kurie jau dabar joms tiekia visą įmanomą pagalbą. Deja, kadangi aukojimas pabėgėlių šeimoms su kiekvienu mėnesiu vis mažėja, nebeišgalime užtikrinti joms tiek paramos, kiek joms yra būtina. Todėl kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus specialistais atrenkame labiausiai socialiai pažeidžiamas šeimas, kurioms skubiai reikalinga finansinė pagalba. 

 

Kodėl šioms šeimoms reikalinga periodinė/ilgalaikė parama

Lietuviai labai noriai aukoja Ukrainai. Problema, kad didelė dauguma aukojančių savo paramą skiria fronte kovojantiems Ukrainos kariams, ir gana nedidelė dalis – mūsų šalyje prisiglaudusioms jų šeimoms. Gaunamos vienkartinės aukos yra labai svarbios ir labai padeda mums pasirūpinti labiausiai socialiai pažeidžiamomis šeimomis, bet žmonėms gyventi reikia kasdien, o vienkartinę paramą surinkti kaskart vis iš naujo yra labai sudėtinga. 

Daugelis šių šeimų dar ilgai negalės grįžti į namus, nes jų namai yra sunaikinti  arba užgrobti okupacinės kariuomenės.  Netgi išvaduotose teritorijose išminavimo darbai truks ne mažiau kaip pusę metų nuo karo veiksmų pabaigos, todėl daugelis pabėgėlių tiesiog fiziškai neturi kur grįžti. O karo veiksmų pabaigos nesimato. Todėl ši problema ir mūsų pagalbos šioms šeimoms poreikis yra ilgalaikiai.

 

Kaip išsirinkti šeimą ir paskirti jai paramą?

Peržiūrėkite programoje VIENYBĖ TEŽYDI dalyvaujančių šeimų anketas, perskaitykite jų gyvenimo istorijas ir išsirinkite šeimą, kuriai norėtumėte paskirti periodinę paramą. Paramos pasirinkimo skiltyje įrašykite sumą, kurią šiai šeimai norėtumėte paaukoti kas mėnesį – pvz., 5, 10, 50 ar 100 eurų. Atsidarius registracijos langui, susikurkite savo paskyrą, įveskite savo mokėjimo duomenis ir patvirtinkite mokėjimą. Viskas. Nuo šiol kiekvieno mėnesio pradžioje nuo jūsų sąskaitos bus nuskaičiuojama jūsų pasirinkta suma ir pervedama į jūsų pasirinktos šeimos sąskaitą.

 

Kodėl renkama mėnesinė parama

Iniciatyva VIENYBĖ TEŽYDI renka periodines aukas – t.y. aukotojo pasirinkta suma bus nuskaičiuojama ir pervedama pasirinktai šeimai kartą per mėnesį tol, kol šeima neišvažiuos iš Lietuvos, arba aukotojas nuspręs sustabdyti paramą. Mėnesinė parama yra renkama todėl, kad šeimos turi nuolatinių poreikių, kuriuos sunku padengti vienkartinėmis aukomis. Vis dėlto, jeigu norite ukrainiečių šeimoms skirti vienkartinę labdarą, siūlytume tai padaryti kitose Raudonojo Kryžiaus programose.

 

Kaip bus skirstomi ir naudojami paaukoti pinigai?

Jūsų aukojami pinigai pasieks būtent tą šeimą ar šeimas,  kurias pasirinkote. Suaukoti pinigai adresatą pasieks kiekvieno mėnesio pradžioje. Pinigų paskirstymą prižiūri ir skaidrumą užtikrina Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Pinigus šeimos naudos pragyvenimui ir kasdienėms reikmėms, susijusioms su neįgalių vaikų slaugymu bei priežiūra. 

 

Ką daryti, jei čia žinau nedalyvaujančią šeimą, kuriai reikalinga pagalba?

Jei žinote Lietuvoje prisiglaudusią ukrainiečių šeimą, kurioje yra negalią turinčių asmenų, ir kuriai reikalinga skubi pagalba, praneškite mums: užpildykite šią anketą https://vienybetezydi.lt/anketa/ ir siųskite el. paštu [email protected]

 

Ką daryti, jei noriu sustabdyti paskirtą paramą?

Jei norite sustabdyti paramą, tai galite padaryti savo asmeninio profilio parinktyse.


Newest - oldest