VAIKŲ IR JAUNIMO DIENOS CENTRAS “MŪSŲ NAMELIAI”

Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai” veiklos kryptis susiformavo atsižvelgus į susidariusias ekonomines ir socialines mikrorajono sąlygas. Naujosios Vilnios mikrorajonas yra viena iš socialiai skurdžiausių Vilniaus miesto dalių dėl Naujosios Vilnios multikultūrinės bendruomenės kalbinės atskirties, išsilavinimo trūkumo, didelio nedarbo lygio.

DIENOS CENTRO MISIJA

Turėti įtakos teigiamiems socialiniams pokyčiams Naujosios Vilnios rajone, atstovauti ir ginti socialiai silpnos bendruomenės dalies narių – vaikų ir suaugusiųjų – interesus; teikti socialinę, mokymo, informacinę ir kultūrinę paramą socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms.

Naujai susiformavusiose šiandieninės visuomenės sąlygose VO vaikų ir jaunimo dienos centras bendruomenei kuria tokį modelį, kurio tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinius šiandienos mažiau galimybių turinčios bendruomenės poreikius ir interesus.

2000 m. įkurtas vaikų ir jaunimo dienos centras, skirtas socialiai atskirtoms bendruomenės grupėms – vaikams ir paaugliams, – kurio pagrindinis veiklos tikslas: Vaikų ir paauglių iš probleminių šeimų socialinės atskirties mažinimas per socialinių, psichologinių, informacinių paslaugų teikimą, socialinės komunikacijos įgūdžių ugdymą, tėvų bei jų globėjų pozityvios tėvystės programų vykdymą, bei sociokultūrinių renginių ir kitų visuomenei naudingų veiklų organizavimą dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms.