fb
www.contribee.com

Asociacija "Lietuvos skeptiškas jaunimas"

Jaunimo organizacija skatinanti racionalų mąstymą, mokslinį skepticizmą, mokslo populiarinimą bei sveikatingumą.

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

Asociacija “Lietuvos skeptiškas jaunimas” - nevyriausybinė organizacija, vienijanti jaunus žmones, skatinančius racionalų/kritinį mąstymą, jaunimo politiką grįstą mokslinėmis žiniomis ir faktais, mokslinį skepticizmą, mokslo populiarinimą bei sveikatingumą.

Pagrindinės mūsų veiklos:

  • Socialinės inovacijos skirtos bendruomenių formavimui
  • Kritinio mąstymo ugdymas
  • Edukaciniai ir promoginiai renginiai/seminarai
  • Jaunimo tarptautinis bendradarbiavimas ir mobilumas.

Misija- skatinti moralinio sąmoningumo augimą, naudojant logiką, protą ir moralinę intuiciją. Didinti domėjimąsi mokslu, racionalizmu, skatinti kritinį mąstymą ir būti ugdymo priemone tiems, kurie ieško patikimo mokslinio požiūrio.

Vizija- siekiame laisvos, demokratiškos, tolerantiškos visuomenės grįstos moksliniu požiūriu ir humaniška vertybių sistema, laisva nuo bet kokios religijos, dogmos ir savavališko valdžios priėmimo, gerbiančios kritinį mąstymą, dialogą, atsakomybę, žodžio laisvę ir žmogaus teises.

Our goals


Newest - oldest