fb

Mokinių iniciatyvų įgyvendinimui

www.contribee.com

1€

Per month

Kiekvieną mėnesį senamiestukų aktyvas renkasi į bendrą mokyklos valdymo ratą, kuriame svarsto klasėje iškeltas problemas, generuoja idėjas dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir siūlo sprendimus, kaip būtų galima tas idėjas įgyvendinti. 

Jūsų palaikymas ir parama būtų skirta mokinių pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimui. Šilčiausia padėka nuo visų senamiestukų.

Sekite Senamiestuko gyvenimą spaustelėję šią nuorodą https://www.facebook.com/senamiestukas


Subscribe

Kūrybinio mąstymo ugdymui

www.contribee.com

3€

Per month

Mokykla įgyvendina Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programą, kurios tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas ugdyti(s) kūrybinį mąstymą ir inžinerinę kompetenciją.

Jūsų parama būtų skirta mokinių tiriamųjų/ kūrybinių/ inžinerinių projektų rengimui, mokinių kūrybinės, pažintinės, praktinės ir socialinės veiklos organzivimui bei STEAM aplinkos kūrimui.

Daugiau apie programos įgyvedinimą galite sužinti paspaudę šią nuorodą https://www.senamiestukas.lt/kurybine-inzinerija/

Ačiū sako visi senamiestukai!


Subscribe

Multisensorinės erdvės įregimui

www.contribee.com

5€

Per month

Multisensoriniys kambarys senamiestukams būtų ypatinga erdvė: joje visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu, o esantys įrenginiai kviestų tyrinėti, pažinti, suvokti juos supančią aplinką. Sensorinė aplinka padėtų senamiestukui pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti, atsipalaiduoti, o garsų, kvapų ir vaizdų simfonija kviestų į pasaulį pasižiūrėti per ramybės prizmę.

Už skirtą paramą multisensorinei erdvei šilčiausia padėka nuo senamiestukų. 


Subscribe