Membership tiers
Gido pasakojimai 5.00€ per month

Ponai ir ponios prenumeratoriai gauna video pasakojimus , gauna tekstus apie Lietuvos i ne tik istoriją. Viskas pasakojama neknisant galvos su datom, o nevyniojant į vatą. Skirta tiems, katrie nor gyva pasakojima su nefiltruotu bazaru. 

Subscribe
About me

Esu gids,  nereik jau sakyt iš kokia miesta. Daba esu ant Vilniaus. Jeigu norit išgirst normalaus bazara apie istoriją. tai davai, junkis. Čia bus i video pasakojimi,teksčiuks, jei skaityt geriau sekas. Daug nesigirsiu apie gerumą, katrą patirsit. Viskas paprasta, patink moki eurą, nepatink, sakot: a girdž, nebesvaik.Visi įrašai yra atviri. Taip, ka aš nespaudžiu i jūs žiekit

Posts
Donatas Jokūbaitis 2021-01-06 22:14


Apie poeziją i bananą

Sveikinims Vincui i Kaziui trijų karalių proga. #jusugidas #rustusgdas #putinas #vincasmykolaitisputinas #kazysboruta


0 likes
Donatas Jokūbaitis 2021-01-06 17:41


#rustusgidas pas Leoną Sapiegą

#jusugidas #rustusgidas #piktcgids pas Leoną Sapiegą dėl pavietrės neįleistc, bet porin apie ano gerus darbus.


0 likes
Donatas Jokūbaitis 2021-01-05 14:18

Lietuvos Napaleonas

#napaleonaskitkauskas #rustusgidas #jusugidas #piktcgids #karantinotekstai #valdovurumai

LIETUVOS NAPALEONAS

Vaikystėj, namuose buva toke knygike Vaižganta parašyta „Napalys darbus dirba“. Nu galvojau, kas če per vardc toksai? Napalys - pagalys. Paskui sužinojau, ka „Napalys“ yra Napaleons. Nu tai žinojau, ka buva toksai karvedys Napaleons i tada tas vards toks jau rimtc pasidare.

Ber man rimčiausias iš Napaleonų ant Lietuvos yra Kazys Napaleonas Kitkauskas i jo nudirbti darbai yra visiškai napaleoniški pagal didumą. Bo kožnas iš jūsų esat juos matę, o gal kiti i negražiai kalbėjot apie vieną iš jų. Šiandien tas galings žmogus švenč sava devyniasdešimties metų jubiliejų i drąsiai gal visiem žiet į akis, bo tikrai padare ką galieja i neaišku a kas geriau būtų geriau.

Nevardinat visokių tilčiukų į Biržų pilį, katrą jisai su E. Purliu suprojektava, reik paminiet tris kiečiausius jo darbus. Tai pirms buva Donelaičio bažnyčias atstatyms Tolminkiemį, katrą daba kažkokiais Čistyje Prudy vadin. I reik pasakyt, ka N. Kitkauska akike buva deimantine, bo pradieja statyt, tai tik pamatus radę i tik paskui atcirada vidaus foto, o darbai jau įpusieja i žiūr, ka i be foto teisingai vara. Kits jo smarkus darbs buva Vilnias Katedras tyriniejimai. Tai N. Kitkausks nustate, ka katedra turieja vienuolika grindų sluoksnių i buva viens iš tų, katrie surada katedras lobyną dą sovietiniais laikais, kada turiejai vandens prisiemęs burnon laikyt, ka lobyns į Maskvą neišvažiuotų. Iš tų laikų esu matęs N. Kitkausko foto su pastoralu - vyskupo lazda. Tai netoli teisybes, bo Kitkauskas i buva Lietuvos atcheologų i architektų vyskūps.

Trečias i paskutinis jo fndamentalus darbs buva Valdovų rūmų tyrimai. Va če ta vieta, kur sakiau, ka gal kas negražiai apie juos kalbėję esat. Nieka tokia, daug kas yra taip klbiejas, o paskui atvirkščiai. Pvz Toms Veclova.

Su Valdovų rūmais yra įdomu, bo kai žmonių per ekskursijas jose, o jų tenai kokį tūkstantį esu pravedęs paklausdavau, tai kas sugalvojo Valdovų rūmus atstatyt, tai nemenks kiekis rėkdava, ka Brazausks. I tas yra baisi klaida. Bo juos sugalvoja atkurt Napaleonas Kitkauskas. Trumpa istorija yra ta, ka 1983 metais kai uždare pionierių rūmus, katrų jaunims i nepamenat. N. Kitkausks stviere štangą, nudaužė tinką i pamatė XVI a. sienas. Tuo metu buva sugalvota toj vietoj kur yra Valdovų rūmai statyt Nacionalinę dailes galeriją i Kitkauskas su kolegom suprojektava tokį rūmą, ka daba i matom. Tik sovietų valdžia pasake, ka gana če jum, lietuviai, pilis atstatiniet i bus tautų draugystes muziejus. Bet gavos, ka teisus buva Kitkausks i rūms stov, kurio atkūrima mokslinis vadovs iki 2009 metų i buva mūsų jubiliatc.

Kitkausks išvisa yra bekompromisis Vilniaus mylėtojas i žinovs ką roda viens dieviško grožiaus pavyzdys. Ved lenkų gids ekskursiją lenkam atvykusiems i pez, ka Vilnių lenkai pastate. Jo biedai išgirst Napaleons, priei i lenkiškai jam saka - pavardėm išvardin architektus, ka va tas, vokietis, va tas itals. I lenkiškų pavardžių nelabai yra.

Tai va toks vyrs yra mūsų garbie i šlovie. I man baisiai smagu, ka teka girdiet jo pasakojimus i pažinot. Stiprios sveikatas Napaleonai Kitkauskai.

 


0 likes
Donatas Jokūbaitis 2021-01-04 21:43


#rustusgidas pasakoja apie Oršą

Čia yra bazars, ką  reik daryt, ka kaltum į lempą šustresniam gezui


0 likes
Tips
Collected
0€
5€
10€
20€

or

amount
Tip - 0€