Raganiukės teatras - tai profesionalus teatras vaikams, įkurtas 1995 m., Vilniuje. Tai
vienas seniausių nepriklausomų teatrų vaikams Lietuvoje, turintis savo biudžetą ir
administraciją. Teatrui vadovauja teatro režisierė, filantropė Rita Urbonavičiūtė. Per daugiau
nei 25 metus Raganiukės teatras sukūrė didžiausią repertuarą vaikams Lietuvoje. Teatras
prisideda prie kūrybiško ir dinamiško Vilniaus miesto įvaizdžio kūrimo, plėsdamas kultūros
ribas ne tik Vilniuje (Fabijoniškėse) bet ir regionuose Lietuvoje ir už jos ribų. Priklauso
tarptautiniams tinklams IETM – International network for contemporary performing arts in
EU net ART European Network of Art Organizations for Children and Young People.
Teatro kūrybinė grupė, kurią sudaro režisieriai, aktoriai, scenografai, dramaturgai,
dailininkai, teatro pedagogai, įgyvendino ir toliau sėkmingai vykdo šias kultūrines veiklas:
• per dvidešimt penkis veiklos metus sukurtas didžiausias spektaklių vaikams repertuaras
Lietuvoje ir Europoje. Spektakliai statomi pagal tarptautinio lygio dramaturgų ir rašytojų
kūrinius, aktualius šiuolaikiniams vaikams ir jaunimui, kas turi svarbą ugdant kultūrinį
švietimą ir domėjimąsi menu;
• teatre spektaklius rodo kitų Lietuvos miestų ir užsienio šalių teatrai su kuriais vyksta
nuolatinis bendradarbiavimas;
• VšĮ „Raganiukės teatras“, inicijuoja socialinius projektus. Įstaiga rengia vaikų vasaros
dienos stovyklas „Nepalik vaiko ant asfalto“, ir „Trys paršiukai“. Periodiškai vykdomas
nacionalinis socialinis projektas „Bumerangas“, skirtas globos įstaigų vaikams;
• teatras 40 proc. savo veiklos skiria labdaringiems renginiams. Sudaro lygias galimybes
dalyvauti kultūrinėje veikloje įvairaus amžiaus ir socialinės padėties vaikams, žiūrovai
kviečiami į nemokamus spektaklius;
• veikla teatre tęsiama nenutrūkstamai 11 mėnesių per kalendorinius metus. Repertuariniai
spektakliai rodomi kiekvieną savaitgalį. Darbo dienomis vaikai, atvykę iš Vilniaus ir kitų
Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvauja edukacinėse-muziejinėse veiklose.