fb
www.contribee.com

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga (PrLJS) yra jaunimo organizacija, siekianti vienyti Prancūzijoje gyvenantį ir lietuviais save laikantį jaunimą.

Contribees

Per month

Collected
Prašome paremti Edgarą, Dovilę, Vaivą ir Žygimantą, PrLJS delegatus, vykstančius į Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą š.m. birželio 14-22 d. JAV ir Kanadoje. Aktyvūs Prancūzijos lietuvių atstovai Kongreso metu sieks užmegzti naujas pažintis su viso pasaulio lietuvių jaunimu, dalinsis savo patirtimi gyvenant Prancūzijoje bei sieks gerąsias patirtis pritaikyti ne tik PrLJS veikloje, bet ir grįžus į Lietuvą! Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas vyksta tik kas keturis metus, tad atsikuriančiai PrLJS yra labai svarbu išsiųsti savo delegatus į šį Kongresą, jog būtų užtikrintas Sąjungos tęstinumas ir prasmingų veiklų kūrimas tiek Prancūzijoje, tiek Lietuvoje. Šiai dienai mūsų tikslas yra surinkti 4000 Eur, jog galėtume pilnai padengti skrydžių, pervežimų (800 Eur / žmogui) bei registracijos mokestį (200 Eur / žmogui) mūsų delegatamas vykstant į Kongresą. Jei nesurinksime reikalingos sumos net vienam delegatui, pinigai bus skirti organizuoti PrLJS veiklas. Ataskaitą parengsime rugsėjo mėn.
20 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount

About me

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga (PrLJS) įkurta 2010 metais, Paryžiuje. Tai — nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti jaunimo organizacija, kuri, kaip ir dalis didesnės Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) bendruomenės, siekia vienyti ir atstovauti Prancūzijoje gyvenančiam lietuvių jaunimui. 2022-2023 metų PrLJS Valdybą sudaro 5 nariai iš įvairių Prancūzijos miestų. Sąjungos narių skaičius šiuo metu tikslinamas, preliminariais duomenimis Sąjungos narių gretose yra iki 100 Prancūzijos lietuvių jaunimo atstovų.

 

Our goals


Newest - oldest