Membership tiers
Draugai 5.00€ per month

Visas MuMok turinys yra laisvai pasiekiamas visiems. Parama - draugystės ženklas.

Subscribe
About me

MuMok Vizija:

MuMok drąsių, kūrybiškų, jaunų profesionalių muzikantų komanda dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei patirtimi. MuMok žinių sklaida vyksta keliais būdais: internetinis portalas bei individualios pamokos.

Internetinis portalas skirtas populiarinti muzikos meną, dalintis muzikos istorija, vaizdo, muzikos įrašais.

Individualios muzikos pamokos skirtos pažinti muzikos meną išsamiau, lavinti įgūdžius, kūrybiškumą, dalyvauti koncertinėje veikloje.

MuMok mokyklos trys pagrindiniai kriterijai:

Entuziazmas - Sąmoningumas - Kūrybiškumas.

Entuziazmas nukreipia mus judėti vis tolyn, kuomet sąmoningumas mums leidžia pasirinkti teisingą kelią. Žinojimas kodėl ir kokių tikslų siekiame, supratimas, jog pažinimo kelias gali būti įvairus ir priklauso nuo mūsų pačių pastangų  - tai labai svarbūs momentai mokymosi procese. Šalia Entuziazmo ir Sąmoningumo, trečias labai ryškus punktas - Kūrybiškumas. Žaismė muzikoje, dailėje, kituose menuose ar kitose srityse, gyvenime, kasdienybėje - yra pats ryškiausias variklis, vedantis mus link tobulėjimo ir atradimų. Būdami žaismingi mes atrandame daugybę naujų galimybių: Kaip vieną kūrinį galėtume atlikti visai kitaip? Kaip iš kelių natų galime sukurti daugybę skirtingų kūrinių? Kaip išreikšti viena jausmą/mintį keliais būdais? Kaip surasti originalumą? Kuo skiriasi mano požiūris nuo kitų? ...

MuMok svarbu, jog mokinys atvirai diskutuotų, keltų klausimus bei ieškotų atsakymų, dalintųsi savo pastebėjimais ir patirtimi. Tuo tarpu mokytojo funkcija - nukreipti mokinį tinkama linkme, suteikti žinių, padėti analizuoti, suprasti, palaikyti morališkai. 

Posts
MuMok 2021-04-04 21:50

Post "Kūriniai žvaigždynams ir kūrinio dedikacija ateiviams? "Garso architektai"" is locked Unlock this post by becoming a subscriber Subscribe
MuMok 2021-04-04 20:26

Post "Kaip nustebinti pasaulį? "Garso architektai" Edgar Varese/antra dalis" is locked Unlock this post by becoming a subscriber Subscribe
MuMok 2021-04-04 20:24


Kompozitorius iš ateities. "Garso architektai" Edgar Varese/pirma dalis

"Garso architektai" - tinklalaidžių ciklas apie elektroninės muzikos kūrėjus. Pirmasis, eksperimentinės, elektroninės muzikos patriarchas - Edgar Varese ir jo gyvenimas Europoje. MuMok - pažinkime muziką kartu! Vaizdas/Muzika - You Me and the Night "Garso architektai" projektą remia Lietuvos kultūros taryba www.MuMok.info Facebook: MuMokmokykla Instagram: mumokykla www.soundcloud.com/youmeandthenight ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- šaltiniai: Creating Sounds from Scratch: A Practical Guide to Music Synthesis for Producers and Composers Andrea Pejrolo, Scott B.Metcalfe (Oxford university press) A History of electronic music pioneers David Dunn History of Electronic Music An Overview of Electronic Music History Joseph Akins Paul Hazel A Brief History of Electronic Music 2009 “The Future of modern music”, a philosophical exploration of modernist music in the 20th century and beyond James L. McHard 3rd edition 2001 “Fourteen Masterpieces of Electronic Music” Kevin Heis 2009 “Edgar Varese and the electronic medium” Wayne A.Nelson 1979 www.120years.net The history of electronic music instruments from 1800-2019 Samuel Andreyev “Deserts” muzikinė analizė https://www.youtube.com/watch?v=ctYsn...​ – pirma dalis https://www.youtube.com/watch?v=x2Djk...​ – antra dalis


0 likes
Tips
Collected
0€
5€
10€
20€

or

amount
Tip - 0€