fb
www.contribee.com

Asociacija "Lygiai"

Asociacija “Lygiai” yra nepriklausomai veikiantis, nepolitinis ir pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio pagrindinės veiklos siejasi su mokslu grįstos informacijos sklaida, prevencija ir advokacija

Contribees

Per month

Collected
5 €
10 €
20 €
Enter amount
Choose amount

About me

English below

Asociacija “Lygiai” yra nepriklausomai veikiantis, nepolitinis ir pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio pagrindinės veiklos siejasi su mokslu grįstos informacijos sklaida, prevencija ir advokacija lyčių lygybės, smurto, seksualinės prievartos ir kitomis su žmogaus teisių klausimais susijusiomis temomis. Mūsų atstovai 2021 metais buvo kviesti į diskusiją Seime smurto dėl lyties tema. Mes esame jauna nevyriausybinė organizacija, išsivysčiusi iš Moterų teisių judėjimo Lietuvoje/ Women's March LT(tai savo ruožtu buvo reakcinis judėjimas prieš 2020 m. įteisintą abortų draudimą Lenkijoje). Tačiau nuo vasario 24 d., kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes pastebėjome, kad apie jo pasekmes moterims nebuvo pakankamai šnekama viešumoje ir pradėjome humanitarinės pagalbos, skirtos moterims, teikimo organizavimą. Mes rinkome(ir toliau renkame) paramą ir pirkome greitosios kontracepcijos tabletes, higienos priemones bei nėštumo testus. Apie šių priemonių, reikalingų seksualinę prievartą patyrusioms, trūkumą buvome informuoti kitų Ukrainoje veikiančių organizacijų savanorių. Šiuo metu taip pat renkame lėšas mobiliam ginekologijos kabinetui, skirtam padėti išprievartautoms moterims Ukrainoje.

Association "Lygiai" has been running since May 2021, it is a relatively young NGO which originated from the Women's March LT movement which was a supportive reactionary movement to the abortion ban being introduced in Poland in 2020. As an organisation from our inception, we have worked primarily in the fields of raising awareness, education, encouraging discourse (our representatives were invited to a round table discussion regarding gender-based violence in December last year at the Lithuanian Parliament). However, since the war in Ukraine began on February 24th, noticing that certain issues were not spoken about and were not being addressed publicly we have begun engaging in humanitarian aid activities. We have collected aid which is specifically required by women, and which was not spoken about at the time and sent it to Ukraine as early as the first week of the war, as soon as we established logistic means to do so. We have raised money and have purchased morning after pills, sanitary products, and pregnancy tests, which we were informed about the shortage of for rape victims by volunteers of other organisations in Ukraine.


Newest - oldest