Visi kartais jaučiamės įkalinti, situacijos, savo pačių baimių, nepritekliaus ar stygiaus - priemonių, bendraminčių, vaizduotės. Kartais status quo pakeisti negalime, tačiau visada galima rasti naują santykį su esama padėtim: mes turime raktą - improvizuojamą įvairiausių žanrų muziką, kuri padeda tiek mums tiek publikai vėl pajusti tą laisvės kvapą, pamatyti, kaip toli gali nukeliauti mintis, šokant sumindyti rūpesčius. Esame atviri ir drąsūs. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::""":::||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::