Membership tiers
PRAŠYMAS PRISIDĖTI PRIE KILNAUS DARBO 999.00€ per month

Laba diena,

Mes, labdaros ir paramos organizacija – VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką
nuskriaustiesiems" sukurta padėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms ir
vaikams visoje Lietuvoje. Tai įvairios šeimos nukentėjusios nuo gaisrų
ir kitų stichinių nelaimių, tai šeimos, kurios dėl ligų ar dėl kitų
gyvenimiškų situacijų, negali pačios užtikrinti sau ir savo vaikams
šviesaus rytojaus.

Puikiai suprantu, jog Jūs kaip įmonė turite savų darbų ir galbūt
problemų, kurias reikia spręsti čia ir dabar, tačiau prašau jūsų
nenumoti ranka į mano laišką ir patikėti tuo ką daro mūsų
organizacija.

Prašau jūsų suteikti paramą (pagal Jūsų galimybes) šeimoms ir vaikams
kurie be mūsų pagalbos negali džiaugtis gyvenimu.

Asmeniškai garantuoju, kad už Jūsų paaukotas ir mūsų surinktas
pinigines lėšas visokeriopai padėsime šeimos ir vaikams, įsigyjant bei
suteikiant jiems baldus, maistą ir kitus buities daiktus be kurių
neįmanoma normaliai gyventi ir badyti kabintis į gyvenimą.

Kad įsitinkintumėte, jog mūsų organizacija veikia teisėtai ir
sąžiningai (turi oficialu paramos gavėjo statusą), bei yra orentuota į
visokeriopą pagalbą asmenims, Jūsų paaukotai pininginių lėšų sumai
patvirtinti gali būti pasirašoma paramos sutartis, kuri leis
įsitikinti mūsų gera valia ir kilniais mūsų tikslais.

Prašymą ir paramos sutartėle prisegame.
Nuorada prisegeme ape nelaime :(

Turime šeima, kur reikalinga simboline auka, kad galėtumėme atstatyti
vaikams namus

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/kol-ieva-bergzdziai-bande-is-gaisro-gelbeti-broli-sudege-visas-namas-dabar-seimai-reikia-pagalbos-1034-1464660?fbclid=IwAR0EqPN6kQ6zu-W3lJLJYK5dYClrT_gzdqyWQ5xgIn60elNP-gCYyO7YJQc


https://www.facebook.com/istieskgerumorankanuskriaustiesiems/posts/3231372083756741

Visi prisideje bus paviesinti viesai.
 

Subscribe
Posts
Creator's feed is empty This creator doesn't have any posts, but you can still support him! Subscribe
Tips
Collected
0€
5€
10€
20€

or

amount
Tip - 0€