fb
www.contribee.com

Kompresorinė by Ideas Block

A place for art and culture

Contribees
Tip

Per month

Collected
Kiekvienas indėlis yra svarbus ir padeda kurti naują Ideas Block erdvę ir būsimas veiklas. Skirta suma bus prilyginama mėnesiniams abonementams, tad visą mėnesį galėsi naudotis tais pačiais privalumais, kaip ir nuolatiniai rėmėjai. ----- Every contribution is important and helps to create a new space for Ideas Block and its future activities. Your support will be equated to the monthly support packages, and you will get to enjoy the same benefits as the regular supporters.
10 €
50 €
100 €
Enter amount
Choose amount

About me

Ideas block (VšĮ Idėjų blokas LT) – tai ne pelno siekianti organizacija ir platforma kūrybai bei idėjų, kultūros ir meno vystymuisi. Ideas Block atgyja su nauja erdve - Kompresorine! Duris atverianti buvusi Fizikos instituto kompresorinė skirta įvairiai kultūrinei raiškai, nuo meno parodų ir rezidencijų iki muzikos, tarpdisciplininės kūrybos, edukacijų, pokalbių, seminarų, filmų, leidinių ir rankų darbo objektų. Daugiau nei 200 kvadratinių metrų ploto įvairioms kultūrinėms veikloms.

 

Šioje naujoje vietoje:

  • Socialinę erdvę renginiams, pasibuvimui ir pokalbiams prie kavos ar darbui.
  • Galerijos erdvę (8 metrų aukščio!).
  • Erdvę meno kūrimui: bendra studijos erdvė su įrankiais ir stalais, prieinama projekto partneriams ir rėmėjams, menininkų rezidencijoms.
  • Meno kūrinių ir rankų darbo gaminių parduotuvę.

Tai projektas, kurio pagrindas – stipri įsitraukusi bendruomenė. Todėl kviečiame tapti šio projekto bendruomene, rėmėjais ir partneriais. Įnašai bus naudojami kiekvienai Ideas Block veiklai paremti, bei atsilyginti visiems projektuose, renginiuose dalyvaujantiems menininkams ir darbuotojams.

 

------

 

Ideas Block (VšĮ Idėjų blokas LT) is a non-profit organisation and a platform for creation and development of ideas, culture and art. And it is coming back to life with a new space – Kompresorinė! The former compressor room (kompresorinė) of the Physics Institute is opening its doors to a wide range of cultural expressions, from art exhibitions and residencies, to music, interdisciplinary creativity, education, talks, seminars, films, publications and handmade objects. More than 200 square metres of space for a variety of cultural activities.

 

In this new location we have:

  • social space for events, hanging out, having a coffee or working
  • gallery space (8meter high!)
  • a space for art making: shared studio space with some tools and desks, available for the contributors and artist residencies
  • shop for selected artworks, handmade items

It is a project that requires a community of people to get involved. Therefore, we invite you to become a supporter and a partner of this project. The contributions will be used to support our every activity and to pay artists and staff involved in the projects and events. 


Newest - oldest